นักลงทุนสัมพันธ์-2023

นักลงทุนสัมพันธ์-2023

จุดเด่นในการลงทุน
 • 70m
  Subscribers
ในปี 2022 มีผู้ใช้บริการในระบบ SABUY Ecosystem ประมาณ 70 ล้านคน และการให้บริการทางด้านธุรกรรมต่างๆ มากกว่า 80 ล้านครั้งต่อเดือน
 • 500,000+
  TOUCHPOINTS
ในปี 2022 บริษัทฯ ได้ขยายจุดให้บริการ (Touchpoints) ใน Ecosystem เป็นจำนวนกว่า 500,000 จุด ครอบคลุมทั่วประเทศ สอดคล้องกับความต้องการที่หลากหลายซึ่งเปลี่ยนไปตามยุคสมัย อีกทั้งยังเป็นตัวช่วยเพิ่มความสะดวกสบายของผู้ใช้งานอีกด้วย
หมายเหตุ: จุดให้บริการในเครือบริษัทฯ ได้แก่ ตู้เติมเงิน ตู้ขายสินค้าอัตโนมัติ เครื่อง POS และ Tenant จุด Drop-off และอื่นๆ
 • 17,000+
  DROP-OFF
  BRANCHES
SABUY SPEED จุดให้บริการขนส่งพัสดุภายในประเทศ โดยไปรษณีย์เอกชนที่เป็นร้านสารพัดงานบริการ ซึ่งมีบริษัทขนส่งชั้นนำในประเทศไทยรองรับ เช่น Kerry, NinjaVan, Thaipost และเราได้ร่วมมือกับแฟรนไซส์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ShipSmile, Paypost, The Letter Post, Plus Express และ Point Express
รวมไปถึงสร้างแบรนด์ Speedy Express ขึ้นมาภายใต้ SABUY SPEED อีกด้วย โดยสามารถให้บริการธุรกรรมทางด้านการเงิน การทำธุรกรรมผ่านมือถือ การซื้อประกัน และมีบริการ eKYC ซึ่งเป็นการระบุและยืนยันเพื่อให้ผู้คนสามารถเข้าถึงบริการสินเชื่อได้สะดวกมากยิ่งขึ้น เป็นต้น
 • Key
  Partners

SABUY มีพันธมิตรที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละกลุ่มธุรกิจ

Connext เช่น TSR, Plus Tech, FORTH, Indeem, ShipSmile, Paypost, The Letter Post, Plus Express, Point Express, TERO, Laundrybar, Lockbox, Blue Parking, etc.
Enterprise & Life เช่น iSoftel, Buzzebees, AIT, CitySoft, Eatlab, Easy Restaurant, KEEN Profile, myHR, etc.
Payments & Wallet เช่น PFS, GHL
Financial Inclusion เช่น Howden Maxi, O Capital, CarFinn, Nakhonluang Capital, etc.
InnoTainment เช่น MarketingOops, Redhouse, RS, Asiasoft
ซึ่งพันธมิตรต่างๆ ของ SABUY เป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจของตัวเอง ซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศและนานาชาติ

ผลประกอบการรายไตรมาส
ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ
แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ SABUY-WA (F53-5)
แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ SABUY-WA (F53-5)

แบบรายงานผลการใช้สิทธิ Warrants/TSR (F53-5) วันที่รายงา […]

อ่านเพิ่มเติม
แจ้งเปลี่ยนแปลงอัตราการจ่ายเงินปันผล
แจ้งเปลี่ยนแปลงอัตราการจ่ายเงินปันผล

ข้อสงวนสิทธิ์ สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจด […]

อ่านเพิ่มเติม
การลงทุนในหุ้นสามัญของ บมจ. เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น โดยการทำคำเสนอซื้อโดยสมัครใจแบบมีเงื่อนไขก่อนการทำคำเสนอซื้อ (Conditional Voluntary Tender Offer) กำหนดวันประชุม EGM และ วาระอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (แก้ไข 1)
การลงทุนในหุ้นสามัญของ บมจ. เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น โดยการทำคำเสนอซื้อโดยสมัครใจแบบมีเงื่อนไขก่อนการทำคำเสนอซื้อ (Conditional Voluntary Tender Offer) กำหนดวันประชุม EGM และ วาระอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (แก้ไข 1)

กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น เรื่อง : กำหนดการประชุมวิสามัญ […]

อ่านเพิ่มเติม

รายงานประจำปี

ปฎิทินนักลงทุนสัมพันธ์
วันพุธ
20
ก.ย.
10:15 - 11:00
รับชมผ่านช่องทางออนไลน์ ไม่อนุญาตให้เข้าฟังสด ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์ฯ
วันอังคาร
27
มิ.ย.
10:15 - 11:00
รับชมผ่านช่องทางออนไลน์ ไม่อนุญาตให้เข้าฟังสด ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์ฯ