Financial Inclusion

Financial Inclusion

>> กลุ่มธุรกิจ Financial Inclusion
ธุรกิจให้บริการสินเชื่อและประกันภัย

ธุรกิจเครื่องมือที่ช่วยให้ลูกค้าและชุมชนเข้าถึงธุรกรรมทางการเงินได้ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นธุรกรรมการเติมเงิน โทรศัพท์มือถือ การชำระค่าบริการต่างๆ

ธุรกิจกลุ่ม Financial Inclusion
SABUY Maxi
SABUY MAXI
บริษัท สบาย แมกซี่ อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จำกัด
O Capital
O Capital
บริษัทร่วมทุนกับกลุ่มบริษัท OMoney
CarFinn
CarFinn
บริษัท คาร์ฟินน์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
NCAP
NAKHONLUANG CAPITAL
บริษัท นครหลวง แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
 

หากผู้ที่สนใจหรือต้องการเป็นพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจในกลุ่มธุรกิจ Financial Inclusion สามารถติดต่อได้ที่
02-009-0500 หรือ supportcc@sabuytech.com