Safe & Secure payment platform
that is easy to use by consumers..
Safe & Secure
that is easy to use by consumers..

SABUY

ปรับปรุงเมื่อ
31 ก.ค. 2564 03:19

-0.15 ( -7.39% )

8,775,541

72,023.67

8.75 - 7.95

11.30 - 1.72

ตู้เติมสบายพลัส
ตู้เวนดิ้งพลัส
ศูนย์อาหาร
Sabuy Solution

หน้าแรก

เกี่ยวกับเรา

บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บริษัทเทคโนโลยีโดยคนไทย เริ่มก่อตั้งเมื่อปี 2559 ปัจจุบันเปิดให้บริการด้านธุรกรรมทางการเงิน (Fintech Platform) โดยพัฒนารูปแบบการทำธุรกรรมทางการเงินให้เข้ากับความต้องการของคนไทย ภายใต้ระบบนิเวศของสบาย เทคโนโลยี ทั้งเปิดกว้างสำหรับพันธมิตรทางธุรกิจที่หลากหลาย เข้าสู่ระบบนิเวศทางธุรกิจของกลุ่มสบายฯ

ข่าวสารองค์กร

    ข่าวสารองค์กร

    ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด