วิสัยทัศน์:เราขายสินค้าและบริการการชำระเงินสะดวกสบายกับทุกชุมชน

เราขายสินค้าและบริการการชำระเงินสะดวกสบายกับทุกชุมชน

เราขายสินค้าและบริการการชำระเงินสะดวกสบายกับทุกชุมชน

เกี่ยวกับเรา

 

เราสรรค์สร้างผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบสนองต่อความต้องการผู้บริโภค
พร้อมกระตุ้นบุคลากรให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมอยู่เสมอ

นักลงทุนสัมพันธ์