รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ผู้ถือหุ้นใหญ่จำนวนหุ้นร้อยละ
นาย ชูเกียรติ รุจนพรพจี439,901,04524.90%
นาย อานนท์ชัย วีระประวัติ143,000,0008.10%
บริษัท สบาย คอนเน็กซ์ เทค จำกัด (มหาชน)99,765,4005.65%
บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)95,000,0005.38%
บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)77,000,0004.36%
บริษัท สบาย ฟูลฟิลเมนท์ จำกัด67,999,9983.85%
นาย วรวิทย์ ชัยลิมปมนตรี34,340,9951.94%
น.ส. วิจิตรา ปิ่นเรืองหิรัญ32,150,0001.82%
บริษัท แอสเฟียร์ อินโนเวชั่นส์ จำกัด(มหาชน)28,800,0001.63%
น.ส. เสาวลักษณ์ จิตสัมฤทธิ์26,121,3501.48%
นาย ทนุธรรม เกียรติไพบูลย์19,827,5001.12%
นาย วงกรต พูลศิริวิทย์14,780,7500.84%
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด14,610,4690.83%
นาย กิตติณัฐ ทีคะวรรณ14,606,5000.83%
นาย จรัญ ลีไตรรงค์10,560,0000.60%
บริษัท นครหลวง แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)9,654,4070.55%
นาย ศรัณย์ สุภัคศรัณย์9,254,9000.52%