SABUY Ecosystem

SABUY Ecosystem

>> SABUY Ecosystem
ปัจจุบัน SABUY ได้สร้างระบบนิเวศต่างๆ ของตัวเอง
เพื่อตอบสนองความต้องการของคนไทย
ธุรกิจต่างๆ ของ SABUY ที่รวมกันเป็นระบบนิเวศของตัวเอง ประกอบด้วย 4 กลุ่มธุรกิจหลักคือ Payments, Retail, Solutions & Channels, and Financial Inclusion

 • ธุรกิจหลักของเรา
  กลุ่มธุรกิจเติมเงินและรับชำระเงินให้บริการผ่านทางตู้เติมเงินอัตโนมัติ “เติมสบายพลัส” ซึ่งสามารถให้บริการได้หลากหลาย ทั้งการเติมเงินโทรศัพท์มือถือ
  การชำระค่าบริการต่างๆ เช่น การชำระค่าสาธารณูปโภค การเติมเงินเข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Wallet) รับฝากและโอนเงิน โดยทำธุรกรรมผ่านระบบ
  SABUY Money ของตู้ “เติมสบายพลัส” ซึ่งตู้ “เติมสบายพลัส” จะมีบริการทั้งแบบเงินสดและผ่อน รวมถึงการขายแบบระบบแฟรนไชส์ให้แก่คู่ค้าอีกด้วย
  ปัจจุบันมีตู้ที่ให้บริการให้กับทุกชุมชนมากกว่า 57,000 ตู้ ทั่วประเทศ
 • ธุรกิจหลักของเรา
  “เวนดิ้ง พลัส” คือเครื่องหมายการค้าของตู้ขายสินค้าอัตโนมัติ ซึ่งภายในตู้นั้นมีสินค้าหลากหลายชนิดเพื่อเป็นทางเลือกให้แก่ผู้บริโภค เช่น น้ำดื่ม เครื่องดื่มชูกำลัง
  น้ำอัดลม อาหารสำเร็จรูป ขนมขบเคี้ยวต่างๆ รวมไปถึงหน้ากากอนามัยและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น สายชาร์จโทรศัพท์และหูฟัง มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเป็นช่อง
  ทางการจัดจำหน่ายสินค้าที่อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้บริโภค นอกจากนี้บริษัทได้ขยายร้านค้าปลีกอัตโนมัติในรูปแบบใหม่ ภายใต้แบรนด์ “6.11 Select” และ
  “6.11 Corner” และร้านให้บริการซักผ้าอัตโนมัติ “SABUY WASH” เพื่อตอบรับความต้องการที่หลากหลายของผู้บริโภค

  ในส่วนของธุรกิจ Online market platform มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเป็นช่องทางในการจัดจำหน่ายสินค้าต่างๆ เช่น ผัก ผลไม้และเครื่องปรุงอาหาร เป็นการสร้าง
  ตลาดของตัวเองและยังเป็นช่องทางในการนำสินค้าจากผู้ผลิตมาจัดจำหน่ายในรูปแบบ “B2B” และ “B2C” อีกด้วย
 • ธุรกิจหลักของเรา
  ธุรกิจระบบศูนย์อาหารมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเป็นผู้ให้บริการติดตั้งและวางระบบศูนย์อาหารแบบครบวงจร ตั้งแต่แอปพลิเคชั่นการใช้งาน การจัดหาบัตรศูนย์อาหาร
  บริการและดูแลระบบเก็บข้อมูล เตรียมอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องต่างๆ และบำรุงรักษาระบบศูนย์อาหาร
  ธุรกิจระบบจัดการร้านค้าครบวงจรหรือ POS เป็นธุรกิจที่เข้าถึงกลุ่มร้านค้าปลีกได้ง่ายขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการบริหาร การจัดการสต็อกสินค้า การคำนวณต้นทุนและ
  ยังสามารถรองรับระบบการชำระเงินในหลากหลายรูปแบบอีกด้วย
  ทั้งระบบจัดการศูนย์อาหารและระบบ POS นับได้ว่าเป็นธุรกิจที่เป็นจุดแข็งของบริษัท ในฐานะผู้ริเริ่มและผู้นำด้านการพัฒนาระบบบัตรศูนย์อาหารที่พร้อมให้บริการที่
  หลากหลายกับลูกค้าทุกประเภท
  นอกจากนี้ทางบริษัทฯ ได้ร่วมลงทุนในบริษัท เอ.ที.พี. เฟรนด์ เซอร์วิส จำกัด ซึ่งเป็นเจ้าของแฟรนไชส์ ไปรษณีย์เอกชน ชิปป์สไมล์ เซอร์วิส ที่เป็นร้านสารพัดงาน
  บริการที่รวบรวมใว้ตั้งแต่ งานส่งพัสดุด่วนซึ่งมีบริษัทขนส่งชั้นนำในประเทศไทยรองรับเช่น Flash, Kerry, Thaipost การให้บริการธุรกรรมทางด้านการเงิน การ
  ทำธุรกรรมผ่านมือถือรวมไปถึงการให้บริการ eKYC ที่เป็นการระบุและยืนยันตัวตนของผู้ใช้งานเพื่อให้ผู้คนในชุมชนสามารถเข้าถึงบริการสินเชื่อได้สะดวกมากยิ่งขึ้น
 • ธุรกิจหลักของเรา
  ผลิตภัณฑ์ธุรกิจด้านประกันภัย SABUY MAXI ทางบริษัทมีตั้งแต่ ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ (พรบ.) ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ ประกันอุบัติเหตุ
  ประกันการเดินทาง ประกันสุขภาพ ประกันอัคคีภัย ประกันภัยการขนส่งสินค้า รวมถึงประกันภัยรายย่อยประเภทอื่นๆ เป็นการให้บริการที่ครอบคลุมและ
  หลากหลายในทุกประเภทของประกันภัยและยังซื้อได้ง่ายโดยผ่านตัวแทนต่างๆ
  ธุรกิจด้านสินเชื่อ SABUY Capital เป็นธุรกิจที่ให้บริการทั้งลูกค้ารายย่อยและลูกค้าบริษัทในเครือต่างๆ โดยฐานลูกค้าจะเป็นประเภทร้านค้าที่ทำธุรกรรมระบบ
  Payment POS ระบบศูนย์อาหาร หรือร้านค้าที่ทำการซื้อขายผ่าน Market place ของเครื่อง SABUY และในอนาคตยังสามารถต่อยอดไปยังลูกค้าบุคคลได้อีกด้วย