บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) นำโดย ดร.สันติธร บุญเจือ เข้ารับมอบใบรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 29110

บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) นำโดย ดร.สันติธร บุญเจือ เข้ารับมอบใบรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 29110


7 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมา บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) นำโดย ดร.สันติธร บุญเจือ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
และ นายรัฐเขต หาญชนะ DCTO , Transformation excellence เป็นตัวแทนบริษัท สบาย ดิจิตอล จำกัด เข้ารับมอบใบรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 29110 ในโครงการดำเนินงานเพื่อขอรับรองมาตรฐาน iso29110 สำหรับผู้ประกอบการตามมาตรการคูปองดิจิทัล เพื่อรับรองมาตรฐานด้านดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ 2566

การประเมินมาตรฐาน ISO/IEC 29110 หมายถึงการพัฒนาศักยภาพขึ้นไปอีกขั้นหนึ่ง ว่าด้วยการปรับปรุงความสามารถในการพัฒนาซอฟต์แวร์ให้มีคุณภาพ ตรงตามความต้องการของลูกค้า สามารถสร้างความเชื่อมั่น และโอกาสให้เกิดการยอมรับผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ทั้งในระดับประเทศและระดับสากล
โดยครั้งนี้มีจำนวนทุนทั้งสิ้น 94 ราย ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ จาก สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) และ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล