SABUY GROUP

สร้างเครือข่ายธุรกิจพร้อมเงินลงทุน
บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บริษัทที่สร้างโอกาสในการเข้าถึงธุรกิจ เงินลงทุน สำหรับคนตัวเล็ก
 
 
 
 
Sabuy Maxi
SABUY MAXI
สินเชื่อเพื่อการลงทุน
รายละเอียดเพิ่มเติม
Vending plus
VENDING PLUS
สินเชื่อเพื่อการลงทุน
รายละเอียดเพิ่มเติม
Termsabuy Plus
TERMSABUY PLUS
สินเชื่อเพื่อการลงทุน
รายละเอียดเพิ่มเติม
SABUY Wash
SABUY WASH
สินเชื่อเพื่อการลงทุน
รายละเอียดเพิ่มเติม
Sabuy Connext
SABUY CONNEXT TECH
สินเชื่อเพื่อการลงทุน
รายละเอียดเพิ่มเติม
 
SABUY Alliance
SABUY ALLIANCE
สินเชื่อเพื่อการลงทุน
รายละเอียดเพิ่มเติม
 
SABUY Capital
SABUY CAPITAL
สินเชื่อเพื่อการลงทุน
รายละเอียดเพิ่มเติม
 
Love Leasing
LOVE LEASING
สินเชื่อเพื่อการลงทุน
รายละเอียดเพิ่มเติม
 
 
 
>> ธุรกิจแฟรนไชส์
ธุรกิจแฟรนไชส์ร้านรวมส่งในเครือ SABUY SPEED พร้อมเงินลงทุน
ธุรกิจให้บริการจุดรับ-ส่งพัสดุสำหรับการขนส่ง (Drop-off) ประกอบธุรกิจให้บริการเกี่ยวกับการรับส่งพัสดุภายในประเทศโดยรวบรวมแบรนด์ต่างๆ ซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารงานของ SABUYSPEED และถูกจัดส่งโดยบริษัทขนส่งชั้นนำภายในประเทศ เช่น Post SABUY, Orange Express, Ninja Van, DHL และอื่นๆ
 
 
 
 
Point Express
POINT EXPRESS
สินเชื่อเพื่อการลงทุน
รายละเอียดเพิ่มเติม
Speedy
SPEEDY
สินเชื่อเพื่อการลงทุน
รายละเอียดเพิ่มเติม
Shipsmile
SHIPSMILE
สินเชื่อเพื่อการลงทุน
รายละเอียดเพิ่มเติม
Plus Express
PLUS EXPRESS
สินเชื่อเพื่อการลงทุน
รายละเอียดเพิ่มเติม
Payspost
PAYSPOST
สินเชื่อเพื่อการลงทุน
รายละเอียดเพิ่มเติม
 
The Letter Post
THE LETTER POST
สินเชื่อเพื่อการลงทุน
รายละเอียดเพิ่มเติม
 
Paypoint Service
PAYPOINT SERVICE
สินเชื่อเพื่อการลงทุน
รายละเอียดเพิ่มเติม