มูลนิธิแพริพลัส มอบเครื่องกรองน้ำ SAFE

มูลนิธิแพริพลัส มอบเครื่องกรองน้ำ SAFE

มูลนิธิแพริพลัส มอบเครื่องกรองน้ำ SAFE

เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา คุณกิตติพล ฐานะสิทธิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบัญชีและการเงิน บริษัท สบาย คอนเน็กซ์เทค จำกัด (มหาชน) ผู้แทน มูลนิธิแพริพลัส โดย SABUY GROUP ร่วมกับ ดร.อังสณา เนียมวณิชกุล ที่ปรึกษามูลนิธิเส้นด้าย มอบเครื่องกรองน้ำ SAFE จำนวน 10 เครื่อง ให้กับสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ บ้านนนทภูมิ จังหวัดนนทบุรี เพื่อเป็นสาธารณะประโยชน์ต่อไป