เปิดใจคุณชูเกียรติ รุจนพรพจี กับแนวคิดที่ช่วยให้คนไทยใช้ชีวิต SABUY มากยิ่งขึ้น

เปิดใจคุณชูเกียรติ รุจนพรพจี กับแนวคิดที่ช่วยให้คนไทยใช้ชีวิต SABUY มากยิ่งขึ้น

เรียกได้ว่าโลกได้ปรับตัวเข้าสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มตัว โดยเทคโนโลยีดิจิทัลเหล่านี้ล้วนแต่รายล้อมอยู่รอบตัวอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ตั้งแต่ลืมตาตื่นไปจนถึงหลับตานอน ไม่เพียงแค่นี้เทคโนโลยียังเข้ามามีบทบาทสำคัญต่อชีวิตของทุกคน จนเรียกได้ว่าสมานรวมกันกลายเป็นวิถีชีวิตประจำวันไปแล้ว ไม่ว่าจะเป็นการสั่งซื้อสินค้า ที่แม้แต่ก่อนนอนก็ยังต้องมีเอฟของกันเพื่อความสบายใจ หรือการชำระเงินดิจิทัลที่ทำให้ทุกวันนี้กระเป๋าตังกลางเป็นแค่ที่ใส่บัตรชิ้นหนึ่งเท่านั้น

นอกจากนี้ในโลกธุรกิจเองก็ปรับตัวเข้าสู่โลกดิจิทัลเช่นเดียวกัน เห็นได้จากการที่หลายธุรกิจเริ่มเข้าสู่โลกของ e-Commerce หรือการซื้อขายผ่านช่องทางออนไลน์ รวมไปถึงการเข้าสู่ยุค Data Driven ที่ใช้ข้อมูลในการนำมาพัฒนาธุรกิจให้ตอบรับความต้องการของผู้บริโภคแบบรายบุคคล นั่นจึงทำให้ธุรกิจต้องมองหา Solution ที่จะสามารถตอบความต้องการของธุรกิจด้วยเช่นกัน

ทำความรู้จัก SABUY Way

นั่นจึงทำให้ SABUY ในฐานะธุรกิจที่เชื่อมโยงผู้บริโภคและหลากหลายธุรกิจเข้าไว้ด้วยกัน ผ่านเทคโนโลยีที่ทุกคนและทุกธุรกิจสามารถเข้าถึงได้ ต้องเตรียมตัวรับมือกับความต้องการที่เปลี่ยนไปของทั้งผู้บริโภคและธุรกิจ ภายใต้แนวคิด “SABUY Way” และผู้ที่จะอธิยบายเรื่องราวของ SABUY Way ได้ดีที่สุด ต้องยกให้ คุณชูเกียรติ รุจนพรพจี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

“ในวิถีของ SABUY Way จะเป็นการปรับตัวเพื่อให้สามรถรอดและเติบโตได้แบบก้าวกระโดด ซึ่งการโตแบบก้าวกระโดดในวิถีของ SABUY เราจะให้ความสำคัญกับคำว่า “ขนาด (Scale)” และ “ประสิทธิภาพ (Efficiency)” โดยทั้ง 2 คำจะถูกนำมารวมกัน การที่จะสร้าง Scale ให้มี Efficiency เกิดจากการที่เรารวบรวมปลาตัวเล็กๆ มดตัวเล็กๆ ที่มี Efficiency มารวมเข้าไว้ด้วยกันจำนวนมากจนเกิด Scale เพื่อทำให้ต้นทุนถูกลง

เมื่อมารวมกับพลัง ecosystem ในการหารายได้ จึงเป็นการเติบโตที่ไม่ใช่ 1+1 เป็น 2 แต่ผลลัพธ์ที่ได้จะกลายเป็น 10 20 หรือ 100 นี่คือวิถีของ SABUY ในการบริหารจัดการทรัพยากรไม่ว่าจะเป็นคน โอกาส และข้อจำกัดต่างๆ เปลี่ยนให้กลายเป็นจุดแข็ง ซึ่งจุดแข็งนี้สามารถยืดหยุ่นได้ ทั้งหมดจะต้องเกิดจากการที่มดตัวเล็กๆ ไม่ยึดติดหรือสร้างข้อจำกัดในการทำธุรกิจที่มากมายเกินไป แล้วนำข้อได้เปรียบเหล่านั้นมาสร้างเป็น SABUY Way อยากให้หลายๆ คนศึกษาวิธีการเหล่านี้ เพื่อจะได้กระจายโอกาสและวิถีในการหาเลี้ยงชีพให้กับทุกคนให้สามารถมีที่ยืนในสังคมได้

SABUY Way ผสานพลังพันธมิตร

จะเห็นได้ว่า SABUY Way จึงไม่ใช่แค่กลยุทธ์หรือแนวคิดในการทำธุรกิจ แต่เป็นแนวทางดำเนินธุรกิจในรูปแบบความร่วมมือกับพันธมิตร ซึ่งจะเป็นการเติบโตไปด้วยกันทุกๆ ฝ่าย รวมไปถึงผู้บริโภคและสังคมอีกด้วย ซึ่งจะทำให้การเติบโตกระจายไปยังธุรกิจต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกัน และผู้บริโภคจะได้รับประโยชน์สูงสุด

สำหรับ SABUY Way ไม่ได้มองว่า พันธมิตรมีขนาดใหญ่หรือเล็กหรือมีความแตกต่างกัน แต่ SABUY จะให้ความสำคัญกับทุกพันธมิตรอย่างเท่าเทียมกัน โดยเฉพาะกับธุรกิจเล็กที่จะต้องให้เกียรติ ให้โอกาสและช่วยปิดช่องโหว่ที่เป็นอุปสรรคต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านการดำเนินธุรกิจ ด้านบัญชี หรือด้านทรัพยากรต่างๆ ที่อาจเข้าไม่ถึงให้สามารถเข้าถึง ผลที่ได้คือความทุ่มเทและความตั้งใจที่มากกว่า 100% ซึ่งเป็นธรรมชาติธุรกิจขนาดเล็กที่มีความพร้อมในทุกๆ ด้านจะมีความมั่นใจเพิ่มขึ้น เมื่อบวกกับความอยากสู้ที่มีมากกว่าธุรกิจใหญ่

ในเวลาเดียวกันธุรกิจขนาดใหญ่ในปัจจุบันเอง ก็ต้องการปรับตัวเพื่อให้เข้าสู่โลกยุคใหม่ โดยเฉพาะการขยายช่องทางจากช่องทางเดิมๆ ที่เคยมีอยู่ SABUY Way จึงเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ทำให้พันธมิตรรายใหญ่ที่ต้องการ Transformation ธุรกิจเพื่อเข้าสู่โลกดิจิทัลสามารถปรับตัวได้ง่ายและรวดเร็ว เพื่อให้สอดรับกับพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป โดยเฉพาะความรวดเร้วในการใช้บริการ

เป้าหมายของ SABUY Way ในอนาคต

อย่างที่กล่าวไปแล้วว่า SABUY Way จะเป็นการดำเนินธุรกิจที่ช่วยให้พันธมิตรทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็ก สามารถร่วมมือกันและเติบโตไปด้วยกัน และจะช่วยผลักดันให้สังคมได้รับสินค้าและบริการที่มีมาตรฐาน โดยไม่มีการแบ่งกลุ่มลูกค้าและจะช่วยให้เกิดการแข่งขันอย่างเท่าเทียม สามารถสร้างอำนาจต่อรองกับคู่แข่งที่มีขนาดใหญ่ในตลาดได้ “ผมอยากเห็นเราเป็นศูนย์กลางในการจัดทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์ของทุกๆ คนไม่ใช่เฉพาะของผู้ถือหุ้นอย่างผม แต่เพื่อของคนทำงาน ผู้ถือหุ้น รวมไปถึงลูกค้าและพันธมิตรให้ทุก Stakeholder ให้สามารถใช้ทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ การที่ใช้ทรัพยากรมีประสิทธิภาพจะช่วยให้พันธมิตรสามารถเข้าถึงราคาที่แข่งขันได้ สินค้าที่แข่งขันได้ บริการที่ดีและสุดท้ายจะเกิดเป็นสังคมที่แข่งขันกันได้ และมีโอกาสในการสร้างความยั่งยืนและสร้างความสุขให้กับคนที่อยู่ใน ecosystem นี้ด้วย” คุณชูเกียรติ กล่าวสรุป