รางวัลสุดยอดผู้นำองค์กรแห่งปี “Thailand Top CEO of The Year 2023”

รางวัลสุดยอดผู้นำองค์กรแห่งปี “Thailand Top CEO of The Year 2023”

ดร.วชิรธร คงสุข ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริหารงานกลาง บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทน คุณชูเกียรติ รุจนพรพจี ขึ้นรับรางวัลสุดยอดผู้นำองค์กรแห่งปี ในงาน “Thailand Top CEO of The Year 2023”

งานนี้ ได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ นุรักษ์ มาประณีต องคมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล ณ โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ โดยรางวัลนี้มอบให้แก่ผู้นำองค์กรที่มีวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ในการบริหารธุรกิจที่เป็นเลิศและโดดเด่นที่สุดในกลุ่มธุรกิจ จัดโดยนิตยสาร Business+ ร่วมกับคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

นับเป็นรางวัลอันทรงเกียรติและเป็นรางวัลแห่งความสำเร็จสำหรับคณะผู้บริหารและพนักงานของ SABUY ทุกคน