ทำความรู้จัก Drop-Off พร้อมสาเหตุที่ SABUY ต้องปั้นให้เป็นธุรกิจดาวเด่น

ทำความรู้จัก Drop-off

ทำความรู้จัก Drop-Off พร้อมสาเหตุที่ SABUY ต้องปั้นให้เป็นธุรกิจดาวเด่น

กลายเป็นเรื่องปกติไปแล้วสำหรับการซื้อขายออนไลน์ และยิ่งการซื้อขายออนไลน์เติบโตมากเท่าไหร่ ธุรกิจที่เป็นคู่ขนานอย่างธุรกิจขนส่งก็ยิ่งเติบโตตามไปด้วย แต่เพราะพฤติกรรมความต้องการของผู้บริโภคเปลี่ยนไป โดยเฉพาะความคาดหวังระยะเวลาในการขนส่งที่สั้นและรวดเร็ว ซึ่งผู้บริโภคจะรับรู้ได้ก็ต่อเมื่อระบบขึ้นข้อความว่า “จัดส่งแล้ว”

สิ่งที่ผู้บริโภคคาดหวังการซื้อสินค้าออนไลน์ คือ หลังจากที่ชำระเงินไปแล้ว สินค้าต้องได้รับขึ้นสถานะ “จัดส่งแล้ว” ซึ่งหากเป็นสินค้าที่มีขนาดใหญ่หรือมีจำนวนมาก บริษัทขนส่งจะมีระบบรับพัสดุถึงที่ แต่สินค้าที่ขายออนไลน์ส่วนใหญ่จะมีขนาดเล็กและไม่ได้ซื้อในปริมาณที่มากมายระบบรับพัสดุถึงที่จึงไม่สามารถทำได้ ผู้ขายจึงต้องเดินทางไปส่งของพัสดุเอง

แต่ Pain Point ของผู้ค้าขายออนไลน์ส่วนใหญ่ ต้องรอคิวยาวกว่าจะได้นำพัสดุเข้าสู่ระบบ บางรายต้องเดินทางไกลกว่าจะไปถึงจุดรับส่งพัสดุ กลายเป็นต้นทุนที่ผู้ขายออนไลน์ต้องแบกรับ นั่นจึงทำให้เกิดธุรกิจรับฝากส่งพัสดุ หรือ Drop-Off อธิบายให้เข้าใจง่ายๆ คือ ร้านใกล้บ้านที่สามารถนำพัสดุมาฝากส่งกับระบบขนส่ง โดยจุด Drop-Off ไม่ต้องเป็นสาขาขนาดใหญ่ แต่อาจจะเป็นร้านเล็กๆ หรืออยู่ในร้านเกมออนไลน์ ร้านโชห่วยหรือร้านถ่ายเอกสาร

แล้วธุรกิจ Drop-Off มันดียังไง?

มองในแง่ผู้ค้าออนไลน์ ไม่ต้องเสียเวลาไปสาขาที่อยู่ห่างไกล ไม่ต้องเสียเวลาเข้าคิวยาวๆ แถมระบบไม่ยุ่งยาก แค่นำไปพัสดุไปวางที่ร้านรับฝากส่งพัสดุ เมื่อร้านรับเข้าระบบแล้วสถานะของพัสดุจะเปลี่ยนเป็น “จัดส่งแล้ว” ทันที ช่วยสร้างความเป็นมืออาชีพให้กับผู้ค้าออนไลน์ในสายตาของลูกค้า และยังสะดวกสบายไม่เสียเวลามาก

ในแง่ร้านค้าที่ทำระบบรับฝากส่งพัสดุ ช่วยให้ร้านค้าเหล่านั้นมีรายได้เสริม นอกจากรายได้จากธุรกิจหลัก ยกตัวอย่างเช่น ร้านถ่ายเอกสารที่นอกจากจะได้รายได้จากการถ่ายเอกสารแล้ว ยังสามารถได้รายได้จากการรับฝากส่งพัสดุได้อีกด้วย บางร้านค้ามีรายได้จากการเป็น Drop-Off ได้มากกว่าธุรกิจหลักเสียอีก โดยเฉพาะในช่วงที่ผ่านมาที่มีสถานการณ์โรคระบาด หลายร้านสูญเสียได้หลักจากธุรกิจ แต่ยังสามารถเดินหน้าต่อไปได้ด้วยรายได้จากธุรกิจ Drop-Off

ทำไม SABUY เห็นโอกาสใน Drop-Off

ที่ผ่านมา SABUY ส่งมอบบริการที่ช่วยให้ทุกคนสะดวกสบายในการใช้งานและรับบริการ และธุรกิจ Drop-Off ถือเป็นธุรกิจที่ SABUY มองเห็นความเป็นจุด Touch Point ที่ใกล้ชิดกับลูกค้า และสามารถส่งมอบบริการต่างๆ แก่ลูกค้าได้ง่าย รวมถึงยังเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการให้ธุรกิจใน SABUY ecosystem เข้าถึงลูกค้าได้ง่าย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องประกัน จุดรับชำระเงินค่าบริการต่างๆ เป็นต้น

นอกจากนี้การที่มีจุด Drop-Off จำนวนมาก ย่อมหมายถึงการเข้าถึงระบบขนส่งได้สะดวกมากยิ่งขึ้น ซึ่งนอกจากจะช่วยให้ผู้ค้าออนไลน์สะดวกมากยิ่งขึ้น ร้านค้าได้รับรายได้เสริมจากการเป็นจุด Drop-Off แล้ว ยังช่วยให้ธุรกิจขนส่งสามารถส่งมอบบริการให้เข้าถึงกลุ่มผู้ค้าออนไลน์ได้อย่างใกล้ชิดมากขึ้น

ไม่เพียงแค่เรื่องของการบริการรับส่งพัสดุเท่านั้น แต่จุด Drop-Off ยังสามารถทำธุรกรรมการเงิน ซึ่งเป็นเรื่องที่ SABUY มีความเชี่ยวชาญ ทั้งการโอน เติม จ่าย ฝาก เรียกว่าจุด Drop-Off ไม่ได้มีแค่เพียงบริการรับฝากส่งพัสดุแต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่ยังสามารถทำอะไรได้มากกว่า ยิ่งเป้าหมายปีนี้ที่วางไว้ว่าจะมีจุด Touch Point ถึง 1 ล้านจุด และธุรกิจ Drop-Off คือหนึ่งในเป้าหมายที่วางไว้