“SABUY” งบสวย รายได้โต 203% เป็น 2,533 ล้านบาท กำไรโตแรง 55% เป็น 167 ล้านบาท ปักธงรายได้ปีนี้โต 20,000 ล้านบาท Power of Ecosystem ตอบโจทย์เสริมแกร่งฐานธุรกิจกลุ่มสบายอย่างต่อเนื่อง

“SABUY” งบสวย รายได้โต 203% เป็น 2,533 ล้านบาท กำไรโตแรง 55% เป็น 167 ล้านบาท ปักธงรายได้ปีนี้โต 20,000 ล้านบาท Power of Ecosystem ตอบโจทย์เสริมแกร่งฐานธุรกิจกลุ่มสบายอย่างต่อเนื่อง

นายชูเกียรติ รุจนพรพจี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า “บริษัทฯมีความยินดีที่จะเรียนว่า SABUY มีผลการดำเนินงานที่เติบโตสูงตามเป้าหมายที่ได้ประกาศไว้ คือ รายได้รวมของบริษัทฯ ไตรมาส1/2566 อยู่ที่ 2,533.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,698.3 ล้านบาท หรือ 203.3% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน และมีกำไรสุทธิ เท่ากับ 167 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่ 59.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้นถึง 55.6 % โดยกำไรสุทธิปกติ (Normalized Core Profit) อยู่ที่ 215.3 ล้านบาท

รายได้เติบโตอย่างมีนัยสำคัญ มาจากกลุ่มธุรกิจ Connext 58.2% กลุ่มธุรกิจ Enterprise  31.3%  กลุ่ม Payment 6.4% กลุ่ม Financial Inclusion 3.6% และ กลุ่ม Innotainment 0.5% ทั้งนี้บริษัทฯ ยังมีโครงสร้างรายได้ที่แข็งแกร่ง ยิ่งขึ้น โดยบริษัทฯ มีรายได้รวมเติบโตกว่าเมี่อเทียบกับไตรมาส 4/2565 อยู่ที่ 42.1 ล้านบาท อีกทั้งบริษัทฯ จะมีการปรับโครงสร้างการขายแบบ Comprehensive ให้สอดคล้องการแผนธุรกิจ 7 SMARTสะท้อนให้เห็นได้ว่าศักยภาพในการเติบโตของรายได้ของ SABUY ยังมีโอกาสขยายตัวได้สูง และ พร้อมก้าวสู่การเป็นผู้เล่นระดับภูมิภาค (Regional Player) โดยปัจจุบัน SABUY มีสถานะการเงินที่แข็งแกร่ง มีสินทรัพย์ 21,467 ล้านบาท มีส่วนของผู้ถือหุ้น 13,156 ล้านบาท มีอัตราส่วนสภาพคล่อง 1.14 เท่า และมีอัตราหนี้สินต่อทุน (D/E) ต่ำเพียง 0.64 เท่า สามารถลงทุนขยายกิจการได้อย่างต่อเนื่อง

สำหรับปี 2566 SABUY ตั้งเป้าหมายการเติบโตที่ท้าทาย คือ รายได้รวม 20,000 ล้านบาท หรือ ตั้งเป้าเติบโต 400% จากรายได้รวม  5,325.4 ล้านบาท ในปี 2565 อย่างไรก็ตาม ในขณะที่ SABUY ยังสามารถทำกำไรได้อย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ ก็ไม่นิ่งนอนใจและจะผลักดันผลประกอบการให้ดียิ่งขึ้นตาม 3 แนวทางดังนี้

1. เพิ่มรายได้อย่างต่อเนื่องในทุกผลิตภัณฑ์ ทุกช่องทางการขาย หาตลาดใหม่ ปรับโครงสร้างหน่วยงานขายแบบองค์รวมเน้นการขายแบบ Solution อิงกับแนวทาง 7 SMART

2. ปรับลดค่าใช้จ่ายทุกด้าน ลดความซ้ำซ้อน เพิ่มประสิทธิภาพ โดยจะรีบดำเนินการก่อนที่จะเป็นปัญหาใหญ่ในอนาคต

3. ปรับโครงสร้างกลุ่มธุรกิจบริษัท ปรับให้กระชับและมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยใช้ SBNEXT, PTECH และ AS เป็นแกนของ 3 ธุรกิจหลัก นั่นคือ Connext, Enterprise & Life และ InnoTainment โดยอาจมีการขายบางส่วนของธุรกิจ (เช่น SABUY SPEED) ให้กับพันธมิตรเพื่อสร้างมูลค่าให้สูงขึ้น ตลอดจนการขายธุรกิจบางส่วนที่ไม่สามารถ Synergy กับ SABUY Ecosystem

โดยในปีนี้ บริษัทฯ คาดว่าจะลงทุนเพิ่มอีกจำนวน  2-3 ดีล โดยจะใช้เงินลงทุนราว 5,000 ล้านบาท สำหรับแหล่งเงินทุนจะมาจากการขายสินทรัพย์บางส่วนของ บริษัท สบาย สปีด จำกัด (SABUY SPEED) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ SABUY ถือหุ้นในสัดส่วน 82% และขายที่ดินของ บริษัท สบาย คอนเน็กซ์ เทค จำกัด (มหาชน) หรือ SBNEXT (เดิมคือ บมจ.เธียรสุรัตน์ หรือ TSR) ซึ่งมีมูลค่า 1,000 ล้านบาท และแหล่งเงินทุนอื่นๆ

SABUY มุ่งมั่นในการขยายธุรกิจต่างๆอย่างต่อเนื่อง โดยวางกลยุทธ์ขยายธุรกิจไปต่างประเทศ​ (Overseas Aspiration) มุ่งเน้นการขยายฐานลูกค้าออกสู่ภูมิภาคอาเซียน เพื่อพร้อมก้าวสู่การเป็นผู้เล่นระดับภูมิภาค (Regional Player) ควบคู่ไปกับการเติบโตอย่างยั่งยืน หรือ Sustainability Growth นั้น บริษัทฯ ได้มีการเสริมสร้างความแข็งแกร่งทั้งด้านการพัฒนาบุคลากร  การนำเอาเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในระบบงาน  การปรับปรุงกระบวนการทำงาน การบริหารความเสี่ยง การกำกับดูแลบริษัทที่ดี การตรวจสอบภายใน ซึ่งทั้งหมดนี้จะเป็นส่วนสำคัญ และมีส่วนช่วยให้ SABUY สามารถเติบโต มั่นคง และยั่งยืน ต่อไปในอนาคต