SABUY ร่วมแสดงความยินดีกับหนังสือพิมพ์ข่าวหุ้นธุรกิจ ครบรอบ 28 ปี ก้าวสู่ปีที่ 29

SABUY ร่วมแสดงความยินดีกับหนังสือพิมพ์ข่าวหุ้นธุรกิจ ครบรอบ 28 ปี ก้าวสู่ปีที่ 29

SABUY ขอแสดงความยินดีกับ หนังสือพิมพ์ข่าวหุ้นธุรกิจ ครบรอบ 28 ปี ก้าวสู่ปีที่ 29 โดยคุณณรงค์ชัย ว่องธนะวิโมกษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบัญชีและการเงิน ได้นำของขวัญมอบให้แก่ คุณสุภชัย ปกป้อง บรรณาธิการบริหาร หนังสือพิมพ์ข่าวหุ้นธุรกิจ (ด้านขวา) และ คุณศิริโรจน์ ศิริสวัสดิ์ บรรณาธิการเว็บไซต์ข่าวหุ้นธุรกิจ (ด้านซ้าย) เป็นที่ระลึก