Marineplus2

Marineplus2

>> ข้อมูลบริษัท
บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บริษัทเทคโนโลยีโดยคนไทย
เริ่มแรกบริษัทให้บริการด้านระบบตู้เติมเงิน ต่อมาบริษัทได้ขยายธุรกิจ
ด้วยความต้องการที่จะเป็นผู้นำด้านการพัฒนาเทคโนโลยีด้านการเงิน
(Financial Technology)

ที่มีระบบ Ecosystem ของตัวเองที่ครบวงจรและครอบคลุมที่สุด

ปัจจุบัน SABUY ได้ขยายตัวอย่างรวดเร็วไปสู่ธุรกิจอื่นๆ
โดยมุ่งเน้นไปที่การนำเทคโนโลยีเข้ามาเพื่อตอบสนองผู้บริโภคคนไทยในยุคปัจจุบัน และก้าวข้ามขีดจำกัดที่ยังมีอยู่
“เพื่อการเป็นผู้นำเทคโนโลยีทางด้านการเงินในอนาคต”ประวัติความเป็นมา
ปี 2559
บริษัท เวนดิ้ง คอร์ปอเรชั่น (ซึ่งต่อมาได้เปลี่ยนเป็นบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด) ได้ก่อตั้งขึ้นมาเพื่อประกอบธุรกิจ ตามวิสัยทัศน์ที่ว่า “เราขาย
สินค้าเเละบริการการชำระเงินที่สะดวกสบายกับทุกชุมชน” โดยมุ่งเน้นไปที่การนำเทคโนโลยีเข้ามาเพื่อผู้บริโภคคนไทยจากเทคโนโลยีของคนไทย
โดยเริ่มจากธุรกิจ ตู้เติมเงินอัตโนมัติภายใต้ชื่อ “เอเจเติมสบาย” และตามมาด้วยตู้ “เวนดิ้ง พลัส” ด้วยทุนจดทะเบียน 1,005,000,000 บาท เเละ
ภายในปีเดียวกัน ก็สามารถเพิ่มทุนจดทะเบียนได้อีกถึง 250,000,000 บาท เเละมียอดตู้รวมกันมากถึง 30,000 ตู้ ซึ่งต่อมาได้กลายมาเป็นธุรกิจ
ต้นเเบบ ที่ทำให้เกิดธุรกิจอื่นๆอีกมากมาย ภายใต้ชื่อบริษัท สบาย เทคโนโลยีจำกัด
ปี 2560
บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด ได้เข้าสู่ช่วงเวลาของการสร้างแบรนด์ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง เเละมีการปรับเปลี่ยนชื่อตู้เติมเงินออนไลน์จาก
“เอเจเติมสบาย” เป็น “เติมสบายพลัส” โดยในปีนี้บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด มีตู้ในเครือทั่วประเทศถึง 40,000 ตู้
นอกจากการรุกตลาดตู้เติมเงิน บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด ได้เริ่มขยายตลาดไปยังธุรกิจระบบศูนย์อาหารเเละการจัดการเเบบครบวงจร ในฐานะ
ผู้ริเริ่มและผู้นำในด้านการพัฒนาระบบแบบครบวงจรภายใต้ชื่อบริษัท สบาย ซิสเต็มส์ แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด (ต่อมาได้เปลี่ยนเป็นบริษัท สบาย
โซลูชั่นส์ จำกัด “SBS”) เนื่องจากบริษัทฯ ได้เห็นถึงโอกาสในการต่อยอดธุรกิจเเละเพื่อสร้างระบบ Ecosystem ของ SABUY ซึ่งภายในปี 2560 มี
ศูนย์อาหารชั้นนำภายใต้การดูแลถึง 200 สาขา ทั่วประเทศ
ปี 2562
บริษัทฯ ขยายธุรกิจตู้เติมเงิน ตู้ขายสินค้าอัตโนมัติครอบคลุมไปทั่วประเทศ เปิด “6.11 Vending Machine Store” ร้านค้าอัตโนมัติร้านเเรกในวันที่
6 กันยายน 2562 ที่ย่านเพชรเกษม-บางบอน เเละได้เริ่มเปิดให้บริการศูนย์อาหารรูปแบบใหม่แห่งแรกที่ศูนย์อาหาร Fashion Island รวมถึงได้เริ่ม
ให้บริการร้านเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญภายใต้เครื่องหมายการค้า “SABUY WASH”
เเละบริษัทฯ ได้ทำการเปลี่ยนชื่อจาก “บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด” เป็น “บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)” อย่างเป็นทางการ ในวันที่
26 กุมภาพันธ์ 2562
ปี 2563
บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ mai ในกลุ่มอุตสาหกรรมบริการ ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563
ปี 2564
ในวันที่ 16 มีนาคม 2564 ได้รับการอนุมัติจาก ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในการเปลี่ยนแปลงตลาดรองสำหรับการซื้อขายหลักทรัพย์
จากตลาด mai กลุ่มอุตสาหกรรมบริการเป็น SET ในกลุ่มอุตสาหกรรมบริการ หมวดธุรกิจพาณิชย์
ทั้งนี้เพื่อที่จะเป็นผู้สร้างระบบ Ecosystem ที่ครอบคลุมเเละครบวงจรที่สุด บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) จึงได้มีการร่วมมือกับพันธมิตร
ทางธุรกิจเเละการร่วมลงทุน รวมถึงการขยายกิจการไปในธุรกิจต่างๆ เพื่อตอบสนองจุดมุ่งหมายของบริษัทที่ต้องการจะเป็นบริษัทเทคโนโลยีทาง
ด้านการเงิน (Financial Technology) เพื่อคนไทยในทุกรูปแบบต่อไป