Customer Service

จำนวน 1 ตำแหน่ง

Customer Service

Customer Service

หน้าที่ความรับผิดชอบ: 

 • หาข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้า ว่าวิธีการใดที่จะทำให้ลูกค้าเกิดความพอใจกับสินค้าและบริการ
 • สร้างช่องทางในการเข้าถึงลูกค้า เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ดังนั้น ผู้ทำงานบริการลูกค้า ต้องเข้าถึงลูกค้าให้ได้มากที่สุด
 • ปรับปรุงการให้บริการลูกค้า วิธีการหนึ่งอย่างอาจจะเข้าถึงลูกค้า 100 คนไม่ได้ เราต้องรู้ว่าลูกค้าประเภทใด เหมาะกับวิธีการแบบใด
 • ศึกษาการบริการลูกค้าจากคู่แข่ง แล้วนำมาปรับใช้ เพื่อให้เกิดการบริการที่เหนือกว่าไปอีกระดับหนึ่งของการบริการ
 • สร้างทิศทางในการบริการที่ชัดเจน เพื่อให้เกิดข้อแตกต่างว่าการบริการของเราต่างจากคู่แข่งอย่างไรบ้าง
 • ในแต่ละวันของการทำงาน ผู้ทำงานบริการลูกค้า ต้องไม่ลืมที่จะใส่ใจกับคำวิพากษ์วิจารณ์ของลูกค้า ไม่เพียงแต่จะทำให้ลูกค้าเห็นว่าเราใส่ใจเพียงใด แต่เรายังสามารถนำเสียงตอบรับนั้นมาปรับใช้กับการบริการให้ดีขึ้น

คุณสมบัติ:

 • รักงานด้านบริการ มีมนุษยสัมพันธ์ดี
 • เข้าใจหลักการของงานบริการ
 • สามารถรับผิดชอบงานได้ด้วยตนเอง
 • มีความอดทน และควบคุมอารมณ์ได้ดี ใจเย็น และรู้จักกาลเทศะ
 • มีปฏิภาณไหวพริบ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า และรับมือกับคำวิพากษ์วิจารณ์ของลูกค้าได้อย่างเหมาะสม
 • สามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมต่าง ๆ ได้
 • มีประสบการณ์การด้านการขายประกัน ขายบัตรเครดิต หรือ ขายสินเชื่อ

Location : Centralworld 4 4/1-4/2 Rama I Rd, Pathum Wan, Pathum Wan District, Bangkok 10330

Apply : pankamol.p@sabuytech.com