ข้อมูลราคาหลักทรัพย์-backup

SABUY 18 พ.ค. 2567 (02:15)

ราคาหลักทรัพย์ 1.94
เปลี่ยนแปลง (% เปลี่ยนแปลง) 0.12(+6.59%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 167,102,329
มูลค่าการซื้อขาย (บาท) 324,024
วันก่อนหน้า 0.00
ราคาเปิด 0.00
ช่วงราคาระหว่างวัน 2.04 - 1.80