ข้อมูลราคาหลักทรัพย์-backup

SABUY 20 มิ.ย. 2567 (12:15)

ราคาหลักทรัพย์ 0.70
เปลี่ยนแปลง (% เปลี่ยนแปลง) 0.07(+11.11%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 343,702,946
มูลค่าการซื้อขาย (บาท) 221,277
วันก่อนหน้า 0.00
ราคาเปิด 0.00
ช่วงราคาระหว่างวัน 0.72 - 0.55