ข้อมูลบริษัท

ข้อมูลบริษัท

บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บริษัทเทคโนโลยีโดยคนไทย เริ่มก่อตั้งเมื่อปี 2559 ปัจจุบันเปิดให้บริการด้านธุรกรรมทางการเงิน (Fintech Platform) โดยพัฒนารูปแบบการทำธุรกรรมทางการเงินให้เข้ากับความต้องการของคนไทยภายใต้ระบบนิเวศของสบาย เทคโนโลยี ทั้งเปิดกว้างสำหรับพันธมิตรทางธุรกิจที่หลากหลายเข้าสู่ระบบนิเวศทางธุรกิจของกลุ่มสบายฯ

จากระบบตู้เติมเงินออนไลน์ , ระบบตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ , ระบบจัดการศูนย์อาหารและระบบจัดการร้านค้าปลีก และระบบบริหารความสัมพันธ์ลูกค้าทั้งยังขยายตัวอย่างรวดเร็วไปสู่ธุรกิจอื่น ๆ อาทิ ระบบกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ , การโอนเงินทั้งในประเทศและต่างประเทศ, บริการธุรกิจแฟรนไชส์เอ็กเพรสช้อปและร้านสารพัดบริการภายใต้ชื่อ ชิปป์สไมล์ พร้อมล่าสุดก้าวไปสู่ระบบสั่งซื้อสินค้าออนไลน์เริ่มให้บริการซื้อสินค้า วัตถุดิบ อาหาร


เราขายสินค้าและบริการการชำระเงิน สะดวกสบายกับทุกชุมชน