หน้าแรก-072022

หน้าแรก-072022

 

เกี่ยวกับเรา

บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บริษัทเทคโนโลยีโดยคนไทย เริ่มก่อตั้งเมื่อปี 2559 ปัจจุบันเปิดให้บริการด้านธุรกรรมทางการเงิน (Fintech Platform) โดยพัฒนารูปแบบการทำธุรกรรมทางการเงินให้เข้ากับความต้องการของคนไทย ภายใต้ระบบนิเวศของสบาย เทคโนโลยี ทั้งเปิดกว้างสำหรับพันธมิตรทางธุรกิจที่หลากหลาย เข้าสู่ระบบนิเวศทางธุรกิจของกลุ่มสบายฯ