การลงทุนแบบสบาย
SABUY 11.60
ปรับปรุงเมื่อ 27 พ.ย. 2022 (08:53)
เปลี่ยนแปลง
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
มูลค่า ('000 บาท)
ช่วงราคาระหว่างวัน

นักลงทุนสัมพันธ์

จุดเด่นในการลงทุน
 • 50m
  Subscribers
ในปี 2021 มีผู้ใช้บริการในระบบ SABUY Ecosystem ประมาณ 50 ล้านคน และการให้บริการทางด้าน
ธุรกรรมต่างๆ มากกว่า 50 ล้านครั้งต่อเดือน
 • 62,000+
  ตู้เติมเงินและตู้ขาย
  สินค้าอัตโนมัติ
ตู้ “เติมสบายพลัส” และ “ตู้ขายสินค้าอัตโนมัติของเวนดิ้งพลัส” ที่เป็นช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าที่
อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้บริโภค ซึ่งในปัจจุบันนับได้ว่าตู้ทั้ง 2 ประเภท ได้กระจายไปครอบคลุมทั่วประเทศ
 • 4,000+
  Shipsmile
  branches
ชิปป์สไมล์ เซอร์วิส แฟรนไชส์ไปรษณีย์เอกชน ที่เป็นร้านสารพัดงานบริการ พร้อมให้บริการด้านงานส่งพัสดุ
ด่วนซึ่งมีบริษัทขนส่งชั้นนำในประเทศไทยรองรับ เช่น Flash, Kerry, Thaipost และเราได้ร่วมมือกับทาง
Shipsmile เพื่อให้บริการธุรกรรมทางด้านการเงิน การทำธุรกรรมผ่านมือถือ และยังมีบริการ eKYC
ที่เป็นการระบุและยืนยันตัวตนเพื่อให้ผู้คนสามารถเข้าถึงบริการสินเชื่อได้สะดวกมากยิ่งขึ้น
 • Key
  Partners

SABUY มีพันธมิตรที่มีความเชี่ยวชาญและเข้มแข็งในด้านต่างๆ

Payments เช่น Kbank, SCB, DTAC, AIS, True, etc. Merchandising เช่น Foodville, Tesco,

Coca-Cola, Pepsi, etc. Solutions & Platforms เช่น Shipsmile, Kerry, Shippop, etc.

Financial Services เช่น NCAP, Howden Maxi, Rabbit ซึ่งพันธมิตรต่างๆ ของ SABUY เป็นผู้ที่มีความ

เชี่ยวชาญในธุรกิจของตัวเอง ซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศและนานาชาติ

ผลประกอบการรายไตรมาส
ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ
การเข้าลงทุนใน บมจ. แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี บจก. เลิฟ ลิสซิ่ง บจก. เอส.เค.ฮิวเมน รีซอสร์เซส เซอร์วิส และการจำหน่ายหุ้นสามัญของ บมจ. พลัส เทค อินโนเวชั่น (แก้ไข PDF แทน)
การเข้าลงทุนใน บมจ. แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี บจก. เลิฟ ลิสซิ่ง บจก. เอส.เค.ฮิวเมน รีซอสร์เซส เซอร์วิส และการจำหน่ายหุ้นสามัญของ บมจ. พลัส เทค อินโนเวชั่น (แก้ไข PDF แทน)

ข้อสงวนสิทธิ์ สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจด […]

อ่านเพิ่มเติม
การเข้าลงทุนใน บมจ. แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี บจก. เลิฟ ลิสซิ่ง บจก. เอส.เค.ฮิวเมน รีซอสร์เซส เซอร์วิส และการจำหน่ายหุ้นสามัญของ บมจ. พลัส เทค อินโนเวชั่น
การเข้าลงทุนใน บมจ. แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี บจก. เลิฟ ลิสซิ่ง บจก. เอส.เค.ฮิวเมน รีซอสร์เซส เซอร์วิส และการจำหน่ายหุ้นสามัญของ บมจ. พลัส เทค อินโนเวชั่น

ข้อสงวนสิทธิ์ สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจด […]

อ่านเพิ่มเติม
กำหนดการใช้สิทธิของ SABUY-W1
กำหนดการใช้สิทธิของ SABUY-W1

กำหนดการใช้สิทธิ/กำหนดการแปลงสภาพ เรื่อง : กำหนดการใช้ส […]

อ่านเพิ่มเติม

รายงานประจำปี
หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2565
หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2565
ดาวน์โหลด

ปฎิทินนักลงทุนสัมพันธ์
วันพฤหัสฯ
11
พ.ย.
10:40 - 11:30
รับชมผ่านช่องทางออนไลน์เท่านั้น ไม่อนุญาตให้เข้าฟังสด ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์ฯ
วันพฤหัสฯ
11
ส.ค.
13:30 - 14:20
รับชมผ่านช่องทางออนไลน์เท่านั้น