การลงทุนแบบสบาย
SABUY 12.30
ปรับปรุงเมื่อ 30 มี.ค. 2566 (02:21)
เปลี่ยนแปลง
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
มูลค่า ('000 บาท)
ช่วงราคาระหว่างวัน

นักลงทุนสัมพันธ์

จุดเด่นในการลงทุน
 • 70m
  Subscribers
ในปี 2022 มีผู้ใช้บริการในระบบ SABUY Ecosystem ประมาณ 70 ล้านคน และการให้บริการทางด้านธุรกรรมต่างๆ มากกว่า 80 ล้านครั้งต่อเดือน
 • 500,000+
  TOUCHPOINTS
ในปี 2022 บริษัทฯ ได้ขยายจุดให้บริการ (Touchpoints) ใน Ecosystem เป็นจำนวนกว่า 500,000 จุด ครอบคลุมทั่วประเทศ สอดคล้องกับความต้องการที่หลากหลายซึ่งเปลี่ยนไปตามยุคสมัย อีกทั้งยังเป็นตัวช่วยเพิ่มความสะดวกสบายของผู้ใช้งานอีกด้วย
หมายเหตุ: จุดให้บริการในเครือบริษัทฯ ได้แก่ ตู้เติมเงิน ตู้ขายสินค้าอัตโนมัติ เครื่อง POS และ Tenant จุด Drop-off และอื่นๆ
 • 17,000+
  DROP-OFF
  BRANCHES
SABUY SPEED จุดให้บริการขนส่งพัสดุภายในประเทศ โดยไปรษณีย์เอกชนที่เป็นร้านสารพัดงานบริการ ซึ่งมีบริษัทขนส่งชั้นนำในประเทศไทยรองรับ เช่น Kerry, NinjaVan, Thaipost และเราได้ร่วมมือกับแฟรนไซส์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ShipSmile, Paypost, The Letter Post, Plus Express และ Point Express
รวมไปถึงสร้างแบรนด์ Speedy Express ขึ้นมาภายใต้ SABUY SPEED อีกด้วย โดยสามารถให้บริการธุรกรรมทางด้านการเงิน การทำธุรกรรมผ่านมือถือ การซื้อประกัน และมีบริการ eKYC ซึ่งเป็นการระบุและยืนยันเพื่อให้ผู้คนสามารถเข้าถึงบริการสินเชื่อได้สะดวกมากยิ่งขึ้น เป็นต้น
 • Key
  Partners

SABUY มีพันธมิตรที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละกลุ่มธุรกิจ

Connext เช่น TSR, Plus Tech, FORTH, Indeem, ShipSmile, Paypost, The Letter Post, Plus Express, Point Express, TERO, Laundrybar, Lockbox, Blue Parking, etc.
Enterprise & Life เช่น iSoftel, Buzzebees, AIT, CitySoft, Eatlab, Easy Restaurant, KEEN Profile, myHR, etc.
Payments & Wallet เช่น PFS, GHL
Financial Inclusion เช่น Howden Maxi, O Capital, CarFinn, Nakhonluang Capital, etc.
InnoTainment เช่น MarketingOops, Redhouse, RS, Asiasoft
ซึ่งพันธมิตรต่างๆ ของ SABUY เป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจของตัวเอง ซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศและนานาชาติ

ผลประกอบการรายไตรมาส
ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ
การเข้าลงทุนใน บมจ. แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี บจก. เลิฟ ลิสซิ่ง บจก. เอส.เค.ฮิวเมน รีซอสร์เซส เซอร์วิส และการจำหน่ายหุ้นสามัญของ บมจ. พลัส เทค อินโนเวชั่น (แก้ไข PDF แทน)
การเข้าลงทุนใน บมจ. แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี บจก. เลิฟ ลิสซิ่ง บจก. เอส.เค.ฮิวเมน รีซอสร์เซส เซอร์วิส และการจำหน่ายหุ้นสามัญของ บมจ. พลัส เทค อินโนเวชั่น (แก้ไข PDF แทน)

ข้อสงวนสิทธิ์ สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจด […]

อ่านเพิ่มเติม
การเข้าลงทุนใน บมจ. แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี บจก. เลิฟ ลิสซิ่ง บจก. เอส.เค.ฮิวเมน รีซอสร์เซส เซอร์วิส และการจำหน่ายหุ้นสามัญของ บมจ. พลัส เทค อินโนเวชั่น
การเข้าลงทุนใน บมจ. แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี บจก. เลิฟ ลิสซิ่ง บจก. เอส.เค.ฮิวเมน รีซอสร์เซส เซอร์วิส และการจำหน่ายหุ้นสามัญของ บมจ. พลัส เทค อินโนเวชั่น

ข้อสงวนสิทธิ์ สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจด […]

อ่านเพิ่มเติม
กำหนดการใช้สิทธิของ SABUY-W1
กำหนดการใช้สิทธิของ SABUY-W1

กำหนดการใช้สิทธิ/กำหนดการแปลงสภาพ เรื่อง : กำหนดการใช้ส […]

อ่านเพิ่มเติม

รายงานประจำปี
EGM
หนังสือเชิญประชุม วิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 4/2565
ดาวน์โหลด
EGM
สารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาจำหน่ายไปฯ
ดาวน์โหลด
EGM
ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นฯ
ดาวน์โหลด

ปฎิทินนักลงทุนสัมพันธ์
วันพฤหัสฯ
11
พ.ย.
10:40 - 11:30
รับชมผ่านช่องทางออนไลน์เท่านั้น ไม่อนุญาตให้เข้าฟังสด ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์ฯ
วันพฤหัสฯ
11
ส.ค.
13:30 - 14:20
รับชมผ่านช่องทางออนไลน์เท่านั้น