การลงทุนแบบสบาย
SABUY -
ปรับปรุงเมื่อ 24 ม.ค. 2022 (09:42)
เปลี่ยนแปลง
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
มูลค่า ('000 บาท)
ช่วงราคาระหว่างวัน

นักลงทุนสัมพันธ์

จุดเด่นในการลงทุน
 • 50m
  Subscribers
ในปี 2021 มีผู้ใช้บริการในระบบ SABUY Ecosystem ประมาณ 50 ล้านคน และการให้บริการทางด้าน
ธุรกรรมต่างๆ มากกว่า 50 ล้านครั้งต่อเดือน
 • 62,000+
  ตู้เติมเงินและตู้ขาย
  สินค้าอัตโนมัติ
ตู้ “เติมสบายพลัส” และ “ตู้ขายสินค้าอัตโนมัติของเวนดิ้งพลัส” ที่เป็นช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าที่
อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้บริโภค ซึ่งในปัจจุบันนับได้ว่าตู้ทั้ง 2 ประเภท ได้กระจายไปครอบคลุมทั่วประเทศ
 • 4,000+
  Shipsmile
  branches
ชิปป์สไมล์ เซอร์วิส แฟรนไชส์ไปรษณีย์เอกชน ที่เป็นร้านสารพัดงานบริการ พร้อมให้บริการด้านงานส่งพัสดุ
ด่วนซึ่งมีบริษัทขนส่งชั้นนำในประเทศไทยรองรับ เช่น Flash, Kerry, Thaipost และเราได้ร่วมมือกับทาง
Shipsmile เพื่อให้บริการธุรกรรมทางด้านการเงิน การทำธุรกรรมผ่านมือถือ และยังมีบริการ eKYC
ที่เป็นการระบุและยืนยันตัวตนเพื่อให้ผู้คนสามารถเข้าถึงบริการสินเชื่อได้สะดวกมากยิ่งขึ้น
 • Key
  Partners

SABUY มีพันธมิตรที่มีความเชี่ยวชาญและเข้มแข็งในด้านต่างๆ

Payments เช่น Kbank, SCB, DTAC, AIS, True, etc. Merchandising เช่น Foodville, Tesco,

Coca-Cola, Pepsi, etc. Solutions & Platforms เช่น Shipsmile, Kerry, Shippop, etc.

Financial Services เช่น NCAP, Howden Maxi, Rabbit ซึ่งพันธมิตรต่างๆ ของ SABUY เป็นผู้ที่มีความ

เชี่ยวชาญในธุรกิจของตัวเอง ซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศและนานาชาติ

ผลประกอบการรายไตรมาส
ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2 / 2564
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2 / 2564
ดาวน์โหลด

รายงานประจำปี
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2 / 2564
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2 / 2564
ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2 / 2564
หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2 / 2564
ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1 / 2564
หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1 / 2564
ดาวน์โหลด

ปฎิทินนักลงทุนสัมพันธ์
วันพฤหัสฯ
11
พ.ย.
10:40 - 11:30
รับชมผ่านช่องทางออนไลน์เท่านั้น ไม่อนุญาตให้เข้าฟังสด ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์ฯ
วันพฤหัสฯ
11
ส.ค.
13:30 - 14:20
รับชมผ่านช่องทางออนไลน์เท่านั้น