TKS SABUY เผยทิศทางกลยุทธ์ในยุคดิจิทัล หลังจับมือ synergy ร่วมกันของกลุ่มบริษัท

TKS SABUY เผยทิศทางกลยุทธ์ในยุคดิจิทัล หลังจับมือ synergy ร่วมกันของกลุ่มบริษัท

หลังจากกลุ่มบริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“TKS”) ประกาศลงทุนในบริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“SABUY”) และร่วมลงทุนใน บริษัท ทีบีเอสพี จำกัด (มหาชน) (“TBSP”) ที่เป็นธุรกิจบริหารจัดการบัตรพลาสติก และบัตรพลาสติกที่ใช้คู่กับ e-wallet โดยทั้ง 2 กลุ่มบริษัท ได้มีแผนงานที่จะต่อยอดในธุรกิจของตนเองที่สอดคล้องกับการตอบโจทย์ของยุคดิจิทัล และสังคมไร้เงินสดที่กำลังมาแรงในขณะนี้อย่างกว้างขวาง

นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการบริหาร บริษัทที.เค.เอส.เทคโนโลยีจำกัด (มหาชน) เปิดเผยทิศทางของกลุ่ม TKS ว่า “การจับมือเป็นพันธมิตรกับกลุ่มสบายฯ เป็นการแสดงให้เห็นถึงการปรับทิศทางธุรกิจของกลุ่ม TKS โดยมุ่งเน้นการลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี (Technology-based businesses) ซึ่งจะเป็นการต่อยอดธุรกิจเดิมที่ทางกลุ่มได้ดำเนินการอยู่แล้ว โดยจะแบ่งเป็น 3 ส่วนหลักๆ ส่วนแรกเป็นด้าน “IT Ecosystem” อยู่ภายใต้บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“Synnex”) ที่มีแชนแนลการขายมากกว่า 6,000 แห่ง ส่วนที่สองด้าน “ Tech Platform” ที่มุ่งเน้นในเรื่องการทำ digital transformation เพื่อช่วยขับเคลื่อนการทำงานในองค์กรสู่ยุคดิจิทัลภายใต้บริษัท โกไฟว์ จำกัด (“Gofive”) และส่วนสุดท้ายเป็นด้าน “Security& fulfillment solutions” ที่มีการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆมา

ต่อยอดทางธุรกิจอย่างต่อเนื่องอยู่ภายใต้ TKS และบริษัทย่อย โดยการเข้าลงทุนใน SABUY ในครั้งนี้ จะเข้ามาเสริมในส่วนของ “Fintech Ecosystem” และธุรกิจอื่น ๆ ที่ทางกลุ่มสบายฯ ดำเนินงานอยู่ เราคาดหวังว่าความร่วมมือในครั้งนี้ จะช่วยสร้างผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้นทั้งสองฝ่ายได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน”

นอกจากนั้นแล้ว นางสาวสุธิดา มงคลสุธี ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Synnex หนึ่งในผู้นำด้าน IT Ecosystem ของไทย ยังได้เปิดเผยถึงมุมมองการต่อยอดทางธุรกิจกับทางกลุ่มสบายฯ ว่า “ความร่วมมือระหว่างกลุ่มสบายฯ และกลุ่ม TKS จะช่วยให้ Synnex มีโอกาสขยายช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าให้ครอบคลุมถึงตู้ขายสินค้าอัตโนมัติ เพิ่มเติมจากช่องทางการจำหน่ายปัจจุบันของ Synnex ที่มีมากกว่า 6,000 แห่งทั่วประเทศ และช่องทางการชำระเงินรวมถึงระบบจัดการบริหารความสัมพันธ์ของลูกค้าในรูปแบบของ Loyalty points ภายใต้ Ecosystem ของกลุ่มสบายฯ นอกจากนี้ ยังมีโอกาสที่จะนำ IT Solutions ต่าง ๆ ของ Synnex ไปปรับใช้ในความร่วมมือที่จะมีขึ้นต่อไปในอนาคตได้อีกด้วย ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้ธุรกิจของ Synnex มีการเติบโตอย่างแข็งแกร่งต่อไป” 

“การเข้าเป็นพันธมิตรทางธุรกิจของ TKS, TBSP และ SABUY ในครั้งนี้เป็นการขยายช่องทางและรูปแบบในการดำเนินธุรกิจ และเพิ่มความหลากหลายด้านกลยุทธ์ของธุรกิจการให้บริการสิ่งพิมพ์และธุรกิจบัตรพลาสติกของกลุ่มบริษัท TKS ให้มากขึ้น โดยจะมีโอกาสเข้าถึงฐานลูกค้ารายใหม่ในตลาดการเงินอิเล็กทรอนิกส์และการบริหารจัดการศูนย์อาหารซึ่งเป็นคู่ค้าเดิมของ SABUY ในขณะเดียวกัน TBSP ก็จะได้มีโอกาสร่วมลงทุนในธุรกิจการจำหน่ายสินค้าผ่านตู้ขายสินค้าอัตโนมัติ ซึ่งเป็นธุรกิจที่กำลังเติบโตพร้อมไปกับแนวโน้มเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) และทั้งหมดนี้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ใหม่ของกลุ่ม TKS ในการเป็นส่วนหนึ่งของ Tech Ecosystem” กล่าวโดยนายจุติพันธุ์ มงคลสุธี กรรมการผู้จัดการ บริษัท ที.เค.เอส.เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) 

ในเครือกลุ่มบริษัท สบาย เทคโนโลยีจำกัด (มหาชน) โดย นายชูเกียรติ รุจนพรพจี ได้กล่าวถึงทิศทางของกลุ่มสบาย เทคโนโลยี จากการร่วมเป็นพันธมิตรในครั้งนี้ ว่า 

“การร่วมมือกันในครั้งนี้กลุ่ม สบาย เทคโนโลยี ภูมิใจและเป็นเกียรติอย่างมาก โดยปัจจัยที่เป็นตัวช่วยในการตัดสินใจครั้งนี้ คือการที่ทางกลุ่ม TKS เห็นความสำคัญและมีความเข้าใจในเทคโนโลยีอย่างยอดเยี่ยม ทางสบายจึงเล็งเห็นในวิสัยทัศน์และถือเป็นโอกาสสำคัญที่ช่วยให้เราสามารถขยายฐานลูกค้าใน ecosystem ของกลุ่มสบาย อาทิ เวนดิ้งพลัส ธุรกิจตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ, สบายโซลูชั่นส์ และระบบจัดการร้านค้าปลีก POS,  ธุรกิจ e-commerce และระบบจัดการ Supply chain, ธุรกิจประกันภัยและสินเชื่อ, รวมถึงสบาย มันนี่ ธุรกิจกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-wallet) สามารถขยายเข้าไปในกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม สถานศึกษา รวมถึงสถานที่ต่างๆ ที่เป็นพันธมิตร ลูกค้า และคู่ค้าของ กลุ่ม ทีเคเอส ได้มากยิ่งขึ้นอีกด้วย”

“การร่วมมือกันครั้งนี้ยังเป็นการเปิดโอกาสให้ทั้งสองกลุ่มได้ร่วมกันแชร์ทั้งประสบการณ์ และทรัพยากรในการพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ ไม่ว่าจะทั้งที่เกี่ยวกับ ระบบการชำระเงิน e-commerce ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และ ระบบปฏิบัติการเพื่อรองรับ IOT ซึ่งยังมีศักยภาพในการเติบโตอย่างก้าวกระโดด”

“การร่วมมือครั้งนี้เป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญของทั้งสองกลุ่มที่จะก้าวไปข้างหน้าอย่างแข็งแกร่งและรวดเร็ว” 

รายชื่อผู้บริหารร่วมถ่ายภาพ (ซ้ายไปขวา)

บริษัทสบายเทคโนโลยีจำกัด (มหาชน

  1. นายณรงค์ชัย ว่องธนะวิโมกษ์ (ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบัญชีและการเงิน)
  2. นายวิรัช มรกตกาล (ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานพาณิชย์และการลงทุน)
  3. นายชูเกียรติ รุจนพรพจี (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร)

กลุ่มบริษัทที.เค.เอส. เทคโนโลยีจำกัด (มหาชน)

  1. นายสุพันธุ์ มงคลสุธี (ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร)
  2. นางสาวสุธิดา มงคลสุธี (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน))
  3. นายจุติพันธุ์ มงคลสุธี (กรรมการผู้จัดการ)
  4. นายภาคภูมิ ภูอุดม (กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทีบีเอสพี จำกัด (มหาชน))