SABUY สนับสนุนมูลนิธิเส้นด้าย ร่วมแบ่งปันภัยโควิด-19

SABUY สนับสนุนมูลนิธิเส้นด้าย ร่วมแบ่งปันภัยโควิด-19

SABUY ร่วมสนับสนุนมูลนิธิกลุ่มเส้นด้าย นำเครื่องดื่มรวมกว่า 30,000 ขวด นำไปแบ่งปันให้กับทุกครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19 เพื่อเป็นกำลังใจให้ผ่านพ้นสถานการณ์นี้ไปด้วยกันกำลังใจจากครอบครัว SABUY

ร่วมแบ่งปันหรือช่วยสนับสนุนมูลนิธิกลุ่มเส้นด้าย
โทร. 02-0965000
Facebook: Zendai
Line: Zendai2021