SABUY ร่วมกับ Rabbit Card ส่งบริการเติมเงินและซื้อบัตรแรบบิทที่ตู้เติมสบายพลัสสู่ 6 จุดบริการท่าเรือแล้ววันนี้

SABUY ร่วมกับ Rabbit Card ส่งบริการเติมเงินและซื้อบัตรแรบบิทที่ตู้เติมสบายพลัสสู่ 6 จุดบริการท่าเรือแล้ววันนี้

SABUY ร่วมกับ Rabbit Card ส่งบริการเติมเงินและซื้อบัตรแรบบิทที่ตู้เติมสบายพลัสสู่ 6 จุดบริการท่าเรือแล้ววันนี้ พร้อมอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าที่โดยสารเรือและสามารถเดินทางต่อที่ รถไฟฟ้า BTS ด้วยบัตรใบเดียวกันนอกจากนี้ที่ตู้เติมสบายพลัสยังมีบริการเติมเงินวอลเล็ต หรือซื้อแพ็กเสริมอื่น ๆ อีกด้วย เป็น One Stop Service อย่างแท้จริง

ท่าเรือที่มีตู้เติมสบายพลัสที่ให้บริการบัตรแรบบิท
-ท่าเรือด่วน ไอคอนสยาม
-ท่าเรือข้ามฟาก ท่าน้ำนนท์ ประตู 1
-ท่าเรือข้ามฟาก ท่าน้ำนนท์ ประตู 2
-ท่าเรือข้ามฟากเทเวศน์
-ท่าเรือพรานนก
-ท่าเรือข้ามฟากพายับ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อลูกค้าสัมพันธ์ 02-009-0500