ร้าน 6.11 CORNER

ร้าน 6.11 CORNER

ร้าน 6.11 CORNER

ร้านค้าสะดวกซื้อด้วยตัวคุณเอง

ร้านค้าสะดวกซื้อ 6-11 ที่มีตู้ขายสินค้าอัตโนมัติอย่างหลากหลายรูปแบบ พร้อมให้บริการในแต่ละพื้นที่ของชุมชน โดยจะมีตู้อยู่หลากหลายประเภทให้คุณได้เลือกใช้จ่าย อีกทั้งยังใช้งานสะดวกไม่ต้องทำความใจยาก และมีสินค้าให้เลือกซื้ออย่างหลากหลาย

รู้จักข้อดี

ของร้านค้า 6-11

  • มีร้านค้าอยู่ทั่วทั้งประเทศ
  • ใช้งานได้ง่าย ไม่ต้องเรียนรู้ใหม่
  • มีสินค้าอยากหลากหลาย
  • ระบบการใช้งานยืดหยุ่น
  • ประหยัดไฟ
  • รองรับการใช้เหรียญและธนบัตรไทยทุกชนิด

การบริการและความรับผิดชอบจากทาง SabuyTech

ค่าใช้จ่ายในเรื่องการติดตั้ง
ทางบริษัทฯ จะเป็นผู้รับผิดชอบ

สถานที่ในการติดตังตู้จำหน่ายทาง
บริษัทฯ จะประสานงานกับเจ้าหน้าที่
ของทางสถานที่

บริษัทฯ จะส่งพนักงานเข้าไปดแูลตู้โดยจะดูแลในส่วนของการเติมของ การทำความสะอาดและการเก็บเงิน

บริษัทฯ จะรับผิดชอบทุกกรณีต่อความเสียหายของเครื่องหยอดเหรียญเครื่องดื่มอัตโนมัติ

บริษัทฯ มีใบเคลมเงินไว้ให้
ในกรณีตู้ขัดข้องไม่จ่ายสินค้า สามารถเคลมเงินคืนได้