ตู้เวนดิ้งพลัส

ตู้เวนดิ้งพลัส

ตู้เวนดิ้งพลัส

เราเป็นผู้นำ ตลาดตู้หยอดเหรียญ

เรามีประสบการณ์มีความเข้าใจธุรกิจค้าปลีกและความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดี โดยมีสินค้าจัดจำหน่ายเครื่องดื่มและอาหารสำเร็จรูปผ่านตู้ขายสินค้าอัตโนมัติ เพื่อเป็นช่องทางจัดจำหน่ายสินค้าที่อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้บริโภค

รู้จักข้อดี

ของตู้เวนดิ้งพลัส

  • เรานำเข้าตู้ใหม่มือ1 จากประเทศญี่ปุ่น
  • ประหยัดไฟ
  • ใช้งานง่าย สะดวก
  • ตู้รองรับเหรียญและธนบัตรไทยทุกชนิด
  • รองรับระบบการชำระเงินในรูปแบบ Payment online

การบริการและความรับผิดชอบจากทาง SabuyTech

ค่าใช้จ่ายในเรื่องการติดตั้ง
ทางบริษัทฯ จะเป็นผู้รับผิดชอบ

สถานที่ในการติดตังตู้จำหน่ายทาง
บริษัทฯ จะประสานงานกับเจ้าหน้าที่
ของทางสถานที่

บริษัทฯ จะส่งพนักงานเข้าไปดแูลตู้โดยจะดูแลในส่วนของการเติมของ การทำความสะอาดและการเก็บเงิน

บริษัทฯ จะรับผิดชอบทุกกรณีต่อความเสียหายของเครื่องหยอดเหรียญเครื่องดื่มอัตโนมัติ

บริษัทฯ มีใบเคลมเงินไว้ให้
ในกรณีตู้ขัดข้องไม่จ่ายสินค้า สามารถเคลมเงินคืนได้