ข้อมูลราคาหลักทรัพย์

SABUY 26 พ.ย. 2565 03:19

ราคาหลักทรัพย์ 11.60
เปลี่ยนแปลง (% เปลี่ยนแปลง) +7.41%
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 29,395,857
มูลค่าการซื้อขาย (บาท) 339,926.99
วันก่อนหน้า 10.80
ราคาเปิด 10.90
ช่วงราคาระหว่างวัน 11.33
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์ 38.00/10.40