ข้อมูลราคาหลักทรัพย์

SABUY 24 ม.ค. 2565 09:52

ราคาหลักทรัพย์ -
เปลี่ยนแปลง (% เปลี่ยนแปลง) -
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) -
มูลค่าการซื้อขาย (บาท) -
วันก่อนหน้า 33.50
ราคาเปิด -
ช่วงราคาระหว่างวัน -
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์ 38.00/1.90