ข้อมูลราคาหลักทรัพย์

SABUY 22 ก.ย. 1478 01:34

ราคาหลักทรัพย์ -
เปลี่ยนแปลง (% เปลี่ยนแปลง) -
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) -
มูลค่าการซื้อขาย (บาท) -
วันก่อนหน้า 11.80
ราคาเปิด -
ช่วงราคาระหว่างวัน -
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์ 12.60/1.72