ข้อมูลราคาหลักทรัพย์

SABUY 30 มี.ค. 2023 01:45

ราคาหลักทรัพย์ 12.30
เปลี่ยนแปลง (% เปลี่ยนแปลง) 0.00
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 6,751,902
มูลค่าการซื้อขาย (บาท) 82,916,387
วันก่อนหน้า 12.30
ราคาเปิด 12.30
ช่วงราคาระหว่างวัน 12.20
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์ 29.25