ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

2020

Consolidated
Net Profit

102.05

2020 Net Profit (m)

6.75%

2020 Net Profit Margin

0.56x

2020 IBD/E Ratio

ผลประกอบการสำคัญ