ปฏิทินนักลงทุนสัมพันธ์
30 มีนาคม

พิธีเปิดการซื้อขายหลักทรัพย์วันแรกในตลาด mai : SABUY

รับชมผ่านช่องทางออนไลน์เท่านั้น ไม่อนุญาตให้เข้าฟังสด ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์ฯ

30 มีนาคม

รู้ทันก่อนลงทุนหุ้นIPO : SABUY บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

รับชมผ่านช่องทางออนไลน์เท่านั้น