ปฏิทินนักลงทุนสัมพันธ์
03 ตุลาคม

Opportunity Day Q2/2023

รับชมผ่านช่องทางออนไลน์ ไม่อนุญาตให้เข้าฟังสด ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์ฯ

03 ตุลาคม

Opportunity Day Q1/2023

รับชมผ่านช่องทางออนไลน์ ไม่อนุญาตให้เข้าฟังสด ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์ฯ

03 ตุลาคม

พิธีเปิดการซื้อขายหลักทรัพย์วันแรกในตลาด mai : SABUY

รับชมผ่านช่องทางออนไลน์เท่านั้น ไม่อนุญาตให้เข้าฟังสด ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์ฯ

03 ตุลาคม

รู้ทันก่อนลงทุนหุ้นIPO : SABUY บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

รับชมผ่านช่องทางออนไลน์เท่านั้น