ศูนย์อาหาร Terminal 21 พัทยา ใช้ระบบศูนย์อาหารใหม่ ของ “Sabuy Solution” หนึ่งในธุรกิจของ “SABUY”

ศูนย์อาหาร Terminal 21 พัทยา ใช้ระบบศูนย์อาหารใหม่ ของ “Sabuy Solution” หนึ่งในธุรกิจของ “SABUY”

ศูนย์อาหาร Terminal21 เป็นศูนย์อาหารแลนด์มาร์คใจกลางพัทยา พร้อมเปิดให้บริการแล้ววันนี้ โดยทำการติดตั้งอุปกรณ์ของทางบริษัทฯ ได้แก่ เครื่องทำรายการหน้าร้านค้า SS168 จำนวน 30 จุด, อุปกรณ์ทำรายการขายแบบ Touch Screen จำนวน 2จุด, เครื่องแคชเชียร์จำนวน 7จุด และเครื่องเช็คมูลค่าบัตรจำนวน 3จุด