พิธีลงนามความร่วมมือ และแถลงข่าว”เด็กดี ออมฟรี ที่ตู้เติมเงินทั่วไทย”

พิธีลงนามความร่วมมือ และแถลงข่าว”เด็กดี ออมฟรี ที่ตู้เติมเงินทั่วไทย”