คุณชูเกียรติ รุจนพรพจี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) เข้ารับรางวัล บุคคลคุณภาพแห่งปี 2020

คุณชูเกียรติ รุจนพรพจี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) เข้ารับรางวัล บุคคลคุณภาพแห่งปี 2020

ขอแสดงความยินดีกับ คุณชูเกียรติ รุจนพรพจี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ที่ได้รับรางวัล บุคคลคุณภาพแห่งปี 2020 ในสาขา บุคคลตัวอย่างในภาคธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มอบโดย มูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.) ซึ่งจัดขึ้น ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ วันที่ 1 ธันวาคม 2563