ระบบจัดการและบริหารศูนย์อาหาร (SBS)

ระบบจัดการและบริหารศูนย์อาหาร (SBS)

ระบบจัดการและบริหารศูนย์อาหาร (SBS)

ทำงานแบบครบวงจรสำหรับ จุดแคชเชียร์ จุดขาย

เป็นระบบที่ได้พัฒนาขึ้นจากการใช้ระบบคูปองเดิมที่ใช้กันอยู่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการขาย ณ จุดแลกเปลี่ยนคูปอง และจุดขายในแต่ละร้านค้าให้มีความถูกต้อง แม่นยํา รวดเร็วขึ้นพร้อมกับมีรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเพื่อปรับกลยุทธเพิ่มยอดขายของร้าน

รู้จักข้อดี

ของระบบจัดการและบริหารศูนย์อาหาร

ระบบบริหารและจัดการศูนย์อาหารขนาดใหญ่ทำงานแบบครบวงจรสำหรับจุดแคชเชียร์จุดขายและระบบจัดการข้อมูลการขายที่แม่นยำ สามารถรองรับร้านค้า/ร้านอาหาร มากกว่า 15 ร้านค้า ขึ้นไปเหมาะสำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการวางระบบศูนย์อาหารขนาดใหญ่และบริหารร้านค้าจำนวนมากอาทิเช่น ศูนย์อาหารบนห้างสรรพสินค้า, ร้านค้าปลีกขนาดใหญ่,โรงพยาบาล,มหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานราชการ

บริหารจัดการศูนย์อาหารและเชื่อมต่อทุกระบบอย่างมีประสิทธิภาพ

ระบบบริหารจัดการศูนย์อาหารด้วยระบบ Cloud-based เทคโนโลยี

ตรวจสอบข้อมูลหรือยอดขายผ่าน Web-Based ได้ Real-Time

Eco-System เชื่อมต่อทุกอุปกรณ์
เพื่อจัดการศูนย์อาหารได้อย่างง่าย

มีระบบประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล
การซื้อ-ขายที่แม่นยำเพื่อนำไปประเมิน
การขายได้ในอนาคต

รองรับการชำระเงินจากลูกค้า
ได้หลากหลายรูปแบบ อาทิเช่น Smart Card หรือ QR Prompt pay

ลดค่าใช้จ่ายและเวลาในการบริหารงาน
และจัดการทรัพยากร