ธุรกิจหลักของเรา

ธุรกิจหลักของเรา

ธุรกิจหลักของเรา

ช่องทางการจัดจำหน่ายและเชื่อมต่อเข้าถึงกลุ่มลูกค้าทุกกลุ่ม

Connext
Connext
ธุรกิจช่องทางการจัดจำหน่ายและเชื่อมต่อเข้าถึงกลุ่มลูกค้าทุกกลุ่ม
อ่านต่อ +

บริการสำหรับองค์กรและไลฟ์สไตล์ด้วยความเข้าใจผู้บริโภค

Enterprise & Life
Enterprise & Life
ธุรกิจให้บริการสำหรับองค์กรและไลฟ์สไตล์ด้วยความเข้าใจผู้บริโภค
อ่านต่อ +

บริการด้านการชำระเงินและระบบการเงินอิเลคทรอนิกส์

Payments & Wallet
Payments & Wallet
ธุรกิจบริการด้านการชำระเงินและระบบการเงินอิเลคทรอนิกส์
อ่านต่อ +

บริการสินเชื่อและประกันภัย

Financial Inclusion
Financial Inclusion
ธุรกิจให้บริการสินเชื่อและประกันภัย
อ่านต่อ +

นวัตกรรมทางสื่อ ดิจิทัลมีเดีย และเครือข่าย

InnoTainment
InnoTainment
ธุรกิจนวัตกรรมทางสื่อ ดิจิทัลมีเดีย และเครือข่าย
อ่านต่อ +

การลงทุนเพื่อสนับสนุนการเติบโตที่ยั่งยืน

Venture
Venture
ธุรกิจการลงทุนเพื่อสนับสนุนการเติบโตที่ยั่งยืน
อ่านต่อ +