การย้ายหลักทรัพย์ SABUY เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ (SET) เริ่มวันที่ 16 มีนาคม

การย้ายหลักทรัพย์ SABUY เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ (SET) เริ่มวันที่ 16 มีนาคม

ย้ายกลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดธุรกิจ/ตลาดรอง

เรื่อง : การเปลี่ยนแปลงตลาดรองสำหรับการซื้อขายหลักทรัพย์
ชื่อบริษัท – บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (SABUY)
ตลาดรองเดิม : MAI
กลุ่มอุตสาหกรรมเดิม : บริการ
ตลาดรองใหม่ : SET
กลุ่มอุตสาหกรรมใหม่ : บริการ
หมวดธุรกิจใหม่ : พาณิชย์
ลักษณะธุรกิจ :

1.ให้บริการธุรกรรมทางการเงินผ่านตู้เติมเงินอัตโนมัติภายใต้เครื่องหมายการค้า “เติมสบายพลัส” และการจำหน่ายตู้เติมเงินอัตโนมัติทั้งในรูปแบบการชำระด้วยเงินสดและเงินผ่อน

2.การจำหน่ายเครื่องดื่มและอาหารสำเร็จรูปผ่านตู้ขายสินค้าอัตโนมัติ ภายใต้เครื่องหมายการค้า “เวนดิ้งพลัส”

3.ให้บริการติดตั้งและวางระบบศูนย์อาหารรวมถึงการให้บริการจัดการศูนย์อาหารพร้อมการจ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมศูนย์อาหาร
วันที่มีผล : 16 มี.ค. 2564