SABUY รับรางวัลองค์กรดีเด่นด้านนวัตกรรมดิจิทัล และเทคโนโลยีทางการเงิน

นวัตกรรมดิจิทัล และเทคโนโลยีทางการเงิน

SABUY รับรางวัลองค์กรดีเด่นด้านนวัตกรรมดิจิทัล และเทคโนโลยีทางการเงิน

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัลองค์กรดีเด่นด้านนวัตกรรมดิจิทัล และเทคโนโลยีทางการเงิน โดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ท่านจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ ณ โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ รัชดาภิเษก