ข้อมูลราคาหลักทรัพย์-backup

SABUY 03 ต.ค. 2566 (07:15)

ราคาหลักทรัพย์ 6.90
เปลี่ยนแปลง (% เปลี่ยนแปลง) 0.00(-)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 15,766,877
มูลค่าการซื้อขาย (บาท) 109,633
วันก่อนหน้า 0.00
ราคาเปิด 0.00
ช่วงราคาระหว่างวัน 0.00 - 0.00