ภาพรวมนักลงทุนสัมพันธ์

ภาพรวมนักลงทุนสัมพันธ์

SABUY

ปรับปรุงเมื่อ
24 ม.ค. 2565 10:14

-1.25 ( -3.73% )

2,358,006

77,076.16

33.50 - 32.00

38.00 - 1.90