ธุรกิจหลักของเรา

ธุรกิจหลักของเรา

ธุรกิจหลักของเรา

เติมเงิน ชำระเงิน

PAYMENTS
PAYMENTS
กลุ่มธุรกิจชำระเงิน ให้บริการในการทำธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบ Sabuy Money
ตู้เติมเงินอัตโนมัติ ตู้ Vending เช่น ฝากเงินและโอนเงินไปยังผู้อื่นหรือบัญชีธนาคาร
การชำระบิลค่าใช้จ่าย ตลอดจนการซื้อสินค้าผ่านบริการ e-Wallet
อ่านต่อ +

ตู้ขายสินค้าอัตโนมัติ

RETAIL
RETAIL
กลุ่มธุรกิจตู้ขายสินค้าอัตโนมัติ ดำเนินธุรกิจโดย VDP ประกอบด้วยการจำหน่ายเครื่องดื่ม
และอาหารสำเร็จรูปผ่านตู้ขายสินค้าอัตโนมัติ (Vending Maching) และธุรกิจ
Online market platform มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเป็นช่องทางจัดจำหน่ายสินค้า
อ่านต่อ +

ระบบจัดการศูนย์อาหารและระบบ POS

SOLUTIONS AND CHANNELS
SOLUTIONS AND CHANNELS
กลุ่มธุรกิจระบบศูนย์อาหาร และระบบจัดการร้านค้าแบบครบวงจร บริการติดตั้ง
และวางระบบศูนย์อาหารด้วยระบบบัตร Prepaid อิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงการ
ให้บริการจัดการและจ้างบำรุงรักษาศูนย์อาหาร
อ่านต่อ +

ประกันภัยและสินเชื่อ

FINANCIAL INCLUSION
FINANCIAL INCLUSION
กลุ่มธุรกิจด้านประกันภัยและธุรกิจสินเชื่อรายย่อย ธุรกิจประกันภัยให้บริการ พรบ. ประกันภัย
รถยนต์ภาคสมัครใจ ประกันอุบัติเหตุ ประกันการเดินทาง ประกันสุขภาพ รวมถึงประกันภัย
รายย่อยอื่นๆ ธุรกิจสินเชื่อ เน้นให้บริการลูกค้าประเภทบุคคลซึ่งครอบคลุมทุกรูปแบบ
อ่านต่อ +