ข่าวและกิจกรรม

SABUY wins the Global Brand Awards 2022 Thailand, “Best Payment Technology and Solutions Provider” Award.

SABUY Technology PLC. (SABUY) received the world-class “The Best Payment Technology & Solution Provider in Thailand 2022” award. The Global Brand Awards 2022 is an annual event organized by Global Brand Magazine; an international publication headquartered in the UK. It aims to honor and reward companies with outstanding performance and the success of organizations in […]

KBank partners with SABUY in offering KBank Service to accept deposits and withdrawals via Shipsmile with no fee promotion launched

KASIKORNBANK (KBank) has joined with SABUY Technology Public Company Limited (SABUY) in offering KBank Service to allow customers to make cash deposit and withdrawal with their KBank account via SABUY Counter located at Shipsmile – a franchise company which operates a parcel delivery business under SABUY.  KBank Service which is now available at SABUY Counter […]

SABUY declared great deal of joint venture.

SABUY Declared Great Deal of Joint Venture with COM7 Approaching IT Business and Holding 25% Shares of TSR Expand for the inclusive credit business, Invest in technology business and call center, Serve human resource recruiting service and leading business media, Continue SABUYVERSE domain inclusively SABUY actively expands the business and continues the growth into the […]

AGM Meeting 2022 Asset Acquisition and acquisition of assets from connected persons, issuance of Sabuy-W2 and Sabuy-WC, and capital increase to support transactions and issue warrants

กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นวันที่คณะกรรมการมีมติ : 21 ก.พ. 2565วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น : 27 เม.ย. 2565เวลาเริ่มประชุม (h:mm) : 10 : 00 วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record date) : 09 มี.ค. 2565วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 08 มี.ค. 2565วาระการประชุมที่สำคัญ :– จ่ายปันผลเป็นเงินสด– การเพิ่มทุน– การได้มาหรือจำหน่ายสินทรัพย์– รายการที่เกี่ยวโยงกัน– การออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ– การออกหุ้นกู้สถานที่ประชุม : ถ่ายทอดสดจาก ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานของบริษัทฯเลขที่ 230 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150 การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล เรื่อง : จ่ายปันผลเป็นเงินสดวันที่คณะกรรมการมีมติ : 21 ก.พ. […]

Covene AGM 2022, Asset acquisition, Asset acquisition from related person, Issuance and offering Sabuy-W2 and Sabuy-WC and Capital Increase to support those investment and offering

Schedule of Shareholders’ meeting Subject : Schedule of Annual General Meeting of ShareholdersDate of Board resolution : 21-Feb-2022Shareholder’s meeting date : 27-Apr-2022Beginning time of meeting (h:mm) : 10 : 00Record date for the right to attend the meeting : 09-Mar-2022Ex-meeting date : 08-Mar-2022Significant agenda item :– Cash dividend payment– Capital increase– Acquisition and disposition of […]

Management Discussion and Analysis Yearly Ending 31 Dec 2021

Management Discussion and Analysis Company name : SABUY TECHNOLOGY PUBLIC COMPANY LIMITEDYear : 2021Quarter : YearlyEnding : 31-Dec-2021 This announcement was prepared and disseminated by listed company or issuer through the electronic system which is provided for the purpose of dissemination of the information and related documents of listed company or issuer to the Stock […]

Financial Performance Yearly (F45) (Audited)

Financial Statement (F45)SABUY TECHNOLOGY PUBLIC COMPANY LIMITED (In thousands) Financial Statement : 12 MonthsAudited Ending : 31 December Year 2021, 2020Profit (loss) 213,605 , 102,058 attributable to equity holders of the Company *0.201, 0.112 EPS (baht) Type of reportUnqualified opinion with an emphasis of matters /Others Remark *For consolidated financial statementsPlease review financial statement (Full […]

1 2 3