โครงการรณรงค์รับบริจาค ผ่านการแชร์คลิปสั้น

บริษัทฯ ร่วมกับสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ซึ่งเป็นสถาบันที่ดูแลผู้ป่วยจิตเวช จัดทำคลิปรณรงค์รับบริจาคเงินให้กับสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ผ่านการแชร์คลิปสั้น ซึ่งเงินรับบริจาคดังกล่าวได้ถูกนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยจิตเวชที่มีอาการผิตปกติทางธรรมชาติและเกิดจากการใช้ยาเสพติด โดยบริษัทฯ จะบริจาคเงินสมทบให้ตามยอดแชร์และคอมเมนท์ใน Facebook และ Youtube ซึ่งผลจากกิจกรรมดังกล่าว ช่วยให้สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์สามารถระดมเงินบริจาคได้กว่า 1 ล้านบาท เพื่อใช้ในดำเนินการรักษาที่เกี่ยวข้องสำหรับผู้ป่วยจิตเวชต่อไป