ร่วมงานกับ สบาย เทคโนโลยี … ดีอย่างไร?

กระตุ้นบุคลากรให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมอยู่เสมอ
และบริหารต้นทุนให้มีประสิทธิภาพ เพื่อรองรับการแข่งขัน เพื่อมอบสินค้าและบริการ
ที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้า มุ่งเน้นคุณภาพในการให้บริการลูกค้า บนมาตรฐานที่สูง

ตำแหน่งที่เปิดรับ

กิจกรรมพนักงาน

เราดูแลพนักงานของเราไม่เฉพาะในเวลางานเท่านั้นแต่ยังครอบคลุมองค์ประกอบด้านอื่น ๆ ของชีวิตอีกด้วย เพราะสำหรับเรา พนักงานเปรียบเสมือนคนในครอบครัวเดียวกัน เราจัดให้มีกิจกรรมดี ๆ อีเว้นท์ที่น่าสนใจ และสโมสรสำหรับพนักงาน ที่มีความสนใจหลากหลาย เพื่อช่วยส่งเสริมความสมดุลของชีวิตในทุกด้าน

พัฒนาศักยภาพพนักงาน

เราส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของพนักงานเสมอปัจจุบันเรามีโปรแกรมฝึกอบรมพนักงานทั้งภายในและภายนอกรวมกันแล้วกว่า 80 โปรแกรมเพื่อให้มั่นใจได้ว่าบุคลากรของเราจะรอบรู้เท่าทันนวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

ตำแหน่งที่เปิดรับ

ติดต่อฝ่ายทรัพยากรบุคคล