ตู้เติมสบายพลัส

ตู้เติมสบายพลัส

ตู้เติมสบายพลัส

ตู้เติมเงิน ‘เติมสบายพลัส’ สามารถให้บริการได้หลากหลาย เช่น เติมเงินโทรศัพท์มือถือ ชำระบิลค่าใช้จ่ายต่างๆ และ บริการที่มากกว่าคู่แข่งรายอื่นๆ โดยเฉพาะบริการโอนเงินของ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกสิกรไทยชำระบิลการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ่งเป็นตัวแทนการรับชำระอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ซื้อสติ๊กเกอร์ไลน์ พรบ. ประกันภัย ทั้งรถยนต์ และจักรยานยนต์ เป็นต้น